واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3064
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
تقاطع سه‏راهی که یکی از بازوهای آن عمود بر دیگری است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
T-budding
shield budding
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم باغبانی
T-cycle
change cycle
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
نوعی اتصال که در آن دو قطعه تقریباً عمود برهم و به شکل T قرار می‌گیرند
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، قطعات و اجزای خودرو
T-rail
flat bottomed rail
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
T-tail, T-type tail
نوعی دُم که در آن سطح افقی بر روی سطح عمودی نصب شده است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
T-type tail
T-tail
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
T. durum
durum wheat
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
t/c ratio
fineness ratio
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
TA 1
technology assessment
حوزه موضوعی: مدیریت فنّاوری
TA 2
transition altitude
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
بخش لولاشدۀ سطح فرمان پرواز که نقش آن ایجاد توازن و کاهش گشتاور لولا و افزایش نیروی فرمان است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
tab 2
tab key
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
tab key, tab 2
یکی از کلیدهای صفحه‏کلید رایانه که فشار دادن آن باعث انتقال مکان‏نما به بخش خاصی از متن، مانند آغاز بند یا خانۀ بعدی در یک جدول می‏شود متـ . جهش 2
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
tabernacle, mast trunk
سازة مستحکمی بر روی عرشة شناور که بخش تحتانی دیرک را با پیچ و مهره از دو سمت به آن وصل می‌کنند و حرکات جانبی دیرک بر روی آن انجام می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
tability augmentor
نگاه کنید به: سامانۀ پایداری‌افزا
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
نوعی صورت نوشتاری موسیقی مبتنی بر اعداد یا حروف یا نمادهای‌ نگاشتاری که به جای نُت‏نویسی‌های قراردادیِ روی حامل یا همراه با آن، به‌صورت جدول ارائه می‌شود
حوزه موضوعی: موسیقی
table d'hôte
table d'hôte menu
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
table d'hôte menu, table d'hôte
صورت غذایی محدود به چند غذای کامل با قیمت واحد متـ . منوی کامل
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
table iceberg 2
tabular iceberg
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
table iceberg1
ice front
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
رومیزی و دستمال سفره و بقیۀ ملزومات پارچه‌ای که برای مهیا ساختن و چیدن میز غذا به کار میرود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
Table Mountain
Mensa
حوزه موضوعی: نجوم‌
table mountain
کوهی با قلۀ مسطح
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
table napkin
napkin
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
table of allowance
جدولی که مأخذ و مبنای تهیۀ وسایل مورد نیاز مؤسسه‏های فرهنگی و آموزشی و اداری سازمان‌های نظامی است
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نحوۀ چیدن میزها در فضایی بزرگ و در مراسم خاص به‌طوری‌که صندلی هر شخص از پیش مشخص باشد و خدمات به‌ شایسته‌ترین وجه ارائه شود متـ . طرح چیدمان
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
آب‌سنگ کوچک و مستقل و سرتختی که کولاب در میان آن نیست
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
table service, waiter service
شیوه‌ای از پذیرایی که در آن پیشخدمت از مهمانان در سرِ میز پذیرایی می کند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
table skirt
پارچه‌ای که دورتادور میز را میپوشاند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی