واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2360
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
کسی که با استفاده از افزاره‌های بی‌سیم دانش یا مهارتی را یاد می‌گیرد
m-learning, mobile learning
نوعی یادگیری با استفاده از افزاره‌های بی‌سیم
M2M communications
به‌کاربرید به‌جای: واپایش دسترسی رسانه
لایه‌ای متشکل از سنگ شکستۀ درشت و ماسه که پس از کوبیده شدن به‌عنوان لایۀ تحتانی زیراساس به کار می‌رود
نوعی خمیراک رشته‌ای و طویل لوله‌ای که مادۀ اصلی خوراک ماکارونی است
maceration 1
یکی از فرایندهای استخراج مادۀ دارویی گیاهان که در آن گیاه یا پودر آن را در دمای محیط در درون حلاّل قرار می‌دهند
maceration 2
گیاه یا پودر آن که با هدف استخراج مادۀ دارویی در دمای محیط در درون حلّال قرار داده شده است
Mach number
نسبت سرعت پرواز هواگرد به سرعت صوت
قابلیت ماشین‌کاری فلزات و آلیاژها برای تراش‌کاری
machine-to-machine communications, M2M communications
ارتباطات میان رایانه‌ها و پردازنده‌ها و حسگرهای هوشمند و افزاره‌ها، همراه با دخالت محدود انسان یا بدون دخالت او
آسمانی با مقدار قابل‌‌توجهی ابر پرساکومه‌ای یا فرازکومه‌ای با اجزای کوچک، شبیه به فلس‌های ماهی ماکرو
مطالعۀ روابط متقابل مردم و سازمان‌ها و فنّاوری‌ها با محیط‌های اطلاعاتی در مقیاس منطقه‌ای یا بین‌المللی
اقلیم یک منطقۀ جغرافیایی وسیع در حد بخشی از یک قاره یا کل آن به طول چند صد تا چند هزار کیلومتر
مطالعۀ کلان‌اقلیم
شاخه‌ای از اقتصاد نظری که رفتار اقتصادی را در سطح کلان مطالعه می‌کند
جانوران کف‌زی که حداقل طول آنها نیم میلی‌متر است
macrofollicular adenoma, colloid adenoma
تودغده‌ای انبانکی که از انبانک‌های بزرگ حاوی مایع لزج و سنگفرش‌شده (lined) با یاخته‌های پوششی تشکیل ‌شده است
نوعی زی‌جرم‌گرفتگی که در آن توده‌ای از جانداران مختلف بر روی سطح جمع می‌شود
آینده‌های امور کلان‌ مانند آینده‌های کشورها یا مناطق یا کل جهان
macrogamete, megagamete
کامۀ درشت
1. اختریاخته‌ها و یاخته‌های کم‌شاخه‌ای که از برون‌پوست جنینی منشأ می‌گیرند 2. مجموع یاخته‌های پی‌بان
مطالعۀ هواشناختی بزرگ‌مقیاس، معمولاً برای منطقۀ جغرافیایی وسیع یا قاره یا حتی کل کرۀ زمین
macromineral, bulk element
مادۀ کانیایی که نیاز بدن به آن صد میلی‌گرم در روز یا بیشتر است
گونه‌ای از تیرۀ کبوتردریائیان و راستۀ کبوتردریایی‌سانان که بزرگ‌ترین عضو خانواده است؛ منقار زرد بزرگی دارد و سر و گردن و سینه‌اش قهوه‌ای روشن و باقی بدنش دارای رگه‌های قهوه‌ای است
گونه‌ای از تیرۀ کبوتردریائیان و راستۀ کبوتردریایی‌سانان با بدن خاکستری و آبی و سفید و منقار خاکستری روشن و نوک چنگک‌دار