واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 147
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
J magnitude
قدر عبوری از پالایۀ جی
نوعی جوش شیاری که به شکل نیم‌لاله است
jabber
جریان پیوستۀ داده‌های تصادفی که در نتیجۀ برخی خرابی‌ها به شبکه منتقل می‌شود
jabbering
ارسال جریان پیوستۀ داده‌های تصادفی به شبکه، در نتیجۀ برخی خرابی‌ها
نوعی مادگی که با اتصال دو شاخه یا چندشاخه به آن اتصال الکتریکی برقرار می‌شود
jack arch 1
نگاه کنید به: flat arch 1
jack arch 2
نگاه کنید به: flat arch 2
jack pool
استخر مجهز به دستگاه تولید موج
هرنوع بینه‌بری که به‌صورت غیرفنی انجام شود
فرمول‌دار
نام تجارتی حوضچه‌ای که از اطراف آن آب با فشار به داخل پاشیده می‌شود
برداشتن گوه‌ای از روی پا برای اصلاح بدشکلی پا
نسبت تعداد وسایل نقلیه به واحد طول در هنگام راه‌بندان
ویژگی افزاره یا سامانه‌ای که در برابر اختلال ‌اثرپذیر نیست یا اثرپذیری آن ناچیز است
وسیله‌ای که برای ایجاد نشانک‌های غیرمطلوب در دستگاه گیرنده یا مختل کردن ارتباط به کار می‌رود
داربر سبک دوغلتکی که معمولاً با یک دکل و بازو بر روی کامیون سوار می‌شود و برای داربری و بارگیری به‌کار می‌رود
jammer logging
عملیات بینه‌بری با استفاده از بینه‌کش که در آن بینه‌ها تا فاصلۀ صد متر از محل قطع کشیده می‌شوند
ایجاد نشانک‌های غیرمطلوب در دستگاه گیرنده یا مختل شدن ارتباط به‌وسیلۀ امواج مزاحم که سبب کم شدن اثر دستگاه‌های مخابراتی و ردیابی امواج شود
jamming, parasite
نشانک الکترونیکی ناخواسته‌ای که معمولاً در سامانه‌های مخابراتی همراه با نشانک صدا یا تصویر دریافت می‌شود و آن را مخدوش می‌کند متـ . پارازیت
دوره‌ای از هوای ملایم در اواخر ژانویه در ایالات متحده که معمولاً هرساله برگشت می‌کند و این دوره در شمال شرق ایالات متحده بارزتر و در غرب میانه کمتر بارز است
January, janvier (fr.)
نخستین ماه سال میلادی، بعد از دسامبر و قبل از فوریه
برداشتن گوه‌ای از کف پا برای اصلاح بدشکلی پا
jar burial, pithos burial
هرگونه تدفین در ظروف سفالی مانند خمره‌های بزرگ و کوچک یا تکه‌های خمره یا خمره‌های شکسته
آزمونی برای تعیین نوع مادۀ منعقدکننده و چندۀ بهینۀ آن در تصفیۀ آب
jaw
هریک‌ از دو ساختار استخوانی‌ در بیشتر مهره‌داران‌ که‌ تعیین‌کنندۀ حدود دهان‌ است‌ و دندان‌ها در آن‌ قرار دارند متـ . آرواره‌
jealousy
هیجانی منفی در یک رابطۀ سه‌سویه شامل حسود و محبوب و رقیب که بین حسود و رقیب شکل می‌گیرد
حداکثر مقدار جرم هر توده با دمای مشخص که در برابر گرانش پایدار است
ایجاد سوراخی در دیوارۀ شکم ازطریق جراحی که در نتیجۀ آن محتویات تهی‌روده به بیرون راه پیدا می‌کند
لوله‌ای که یک سر آن مستقیماً وارد تهی‌روده می‌شود و برای غذادهی طولانی‌مدت به کار می‌رود
jejunum, intestinum jejunum
بخشی از رودۀ باریک که دوازدهه را به درازروده ارتباط می‌دهد