واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3270
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
سازی به شکل چوب‌دستی بلندی که زنگ‌ها و زنگوله‌هایی به آن آویخته است
نوعی جعبه‌دندة پیوسته که در آن تغییر نسبت‌سرعت از طریق جابه‌جایی غلتک‌های چنبره‌ای بر روی دیسک‌های شبه‌مخروطی ورودی و خروجی صورت می‌گیرد
transistorized ignition, TI, transistorized ignition system, transistorized coil ignition, TCI, transistor ignition, transistor ignition system, inductive semiconductor ignition, solid ignition system
نوعی سامانۀ گیرانش الکترونیکی که در آن توزیع برق در بین شمع‌ها با ترانزیستور صورت می‌گیرد
3S tourism, sea, sand and sun tourism
نوعی گردشگری که در آن گردشگرها اوقات خود را در ساحل دریا و بر روی ماسه‌ و در زیر آفتاب میگذرانند
یکی از مواد راهه، ویژۀ زنان، که در آن دوچرخه‌سواران تلاش می‌کنند مسافت پانصدمتر را جداگانه در کم‌ترین زمان طی کنند متـ . پانصدمتر
نوعی کشش در اَرتاپزشکی غالباً برای کودکان شامل کشش استخوانی‌ای که مفصل زانو و لگن را به‌صورت معلق در زاویۀ نود درجه نگه می‌دارد
تقاطع سه‏راهی که یکی از بازوهای آن عمود بر دیگری است
T-cycle
نگاه کنید به : change cycle
← ساختار فنّاوری‌محور
نوعی اتصال که در آن دو قطعه تقریباً عمود برهم و به شکل T قرار می‌گیرند
T-rail
نگاه کنید به : flat bottomed rail
T-tail, T-type tail
نوعی دُم که در آن سطح افقی بر روی سطح عمودی نصب شده است
T-type tail
نگاه کنید به : T-tail
T. durum
نگاه کنید به : durum wheat
t/c ratio
نگاه کنید به : fineness ratio
TA 1
نگاه کنید به : technology assessment
TA 2
نگاه کنید به : transition altitude
بخش لولاشدۀ سطح فرمان پرواز که نقش آن ایجاد توازن و کاهش گشتاور لولا و افزایش نیروی فرمان است
tab 2
نگاه کنید به : tab key
tab key, tab 2
یکی از کلیدهای صفحه‏کلید رایانه که فشار دادن آن باعث انتقال مکان‏نما به بخش خاصی از متن، مانند آغاز بند یا خانۀ بعدی در یک جدول می‏شود متـ . جهش 2
tabernacle, mast trunk
سازة مستحکمی بر روی عرشة شناور که بخش تحتانی دیرک را با پیچ و مهره از دو سمت به آن وصل می‌کنند و حرکات جانبی دیرک بر روی آن انجام می‌شود
tability augmentor
← سامانۀ پایداری‌افزا
نوعی صورت نوشتاری موسیقی مبتنی بر اعداد یا حروف یا نمادهای‌ نگاشتاری که به جای نُت‏نویسی‌های قراردادیِ روی حامل یا همراه با آن، به‌صورت جدول ارائه می‌شود
table d'hôte menu, table d'hôte

صورت غذایی محدود به چند غذای کامل با قیمت واحد متـ . منوی کامل


table iceberg1
نگاه کنید به : ice front
table iceberg1
نگاه کنید به : ice front
رومیزی و دستمال سفره و بقیۀ ملزومات پارچه‌ای که برای مهیا ساختن و چیدن میز غذا به کار میرود
table mountain
کوهی با قلۀ مسطح
Table Mountain
نگاه کنید به : Mensa
table napkin
نگاه کنید به : napkin