واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2866
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
F clef
bass clef
حوزه موضوعی: موسیقی
لایه‌ای یونیده در ناحیۀ اِفِ یون‌سپهر که شامل لایه‌های اِف 1 و اِف 2 است
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
ناحیه‌ای از یون‌سپهر که لایه‌های اِف 1 و اِف 2 در آن تشکیل می‌شوند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
f-k filter
velocity filter
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
f-ratio
focal ratio
حوزه موضوعی: نجوم‌ رصدی و آشکارسازها
نگاه کنید به: مدت گرمامیری
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
F.S.S.
flat sour spoilage
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
اصطلاحی عام برای توصیف روش‌های تاریخ‌گذاری فلوئوری و اورانیمی و نیتروژنی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
F&B
food and beverage
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: نسل فرزندی اول
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: نسل فرزندی دوم
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
Fabaceae, Leguminosae
تیره‌ای از باقلاسانان با 650 سرده و 12000 گونه که دارای پراکنش جهانی هستند و برگ‌های آنها گوشواره (stipule) دارد و اغلب مرکب است و گل‌هایشان معمولاً دارای تقارن دوطرفه و میوه‌ها به‌صورت نیام است؛ گیاهان خوراکی مهمی مانند سویا و باقلا و لوبیا در این تیره قرار دارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
راسته‌ای از دولپه‌ای‌ها با چهار تیره و 754 سرده و بیش از 20000 گونه که حدود 95 درصد آنها در باقلائیان قرار دارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Faber's syndrome
hypochromic anemia
حوزه موضوعی: تغذیه
fabric filter, bag filter
وسیله‏ای الیافی، معمولاً از پارچه‏ یا نمد، که گرد و غبار را از گازهای خروجی صنایع جدا می‏کند
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
fabric fraying
groove cracking
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
fabric hood
convertible top
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
fabric top
convertible top
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
کاشتینه‌ای که برای یک جایگاه خاص به‌طور ویژه و براساس سفارش ساخته می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
fabrication attack
حمله‌ای که در آن یک طرف غیرمجاز اطلاعات جعلی وارد سامانه می‌کند
حوزه موضوعی: رمزشناسی
face
target face
حوزه موضوعی: ورزش
ترکی که در رویۀ جوش یا بر روی تاج مهره‌ها درجهت موازی یا عمود بر راستای جوشکاری به ‌وجود می‌آید
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
face identification
تشخیص رایانه‌ای و خودکار هویت فرد براساس اطلاعات چهرة او و دادگان پلیس بدون دخالت انسان
حوزه موضوعی: علوم نظامی
face image synthesis
فرایند تولید تصویر چهرة انسان با استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای
حوزه موضوعی: علوم نظامی
face of weld
weld face
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، مهندسی مواد و متالورژی
face orientation, facing
وضعیت قرار گرفتن سر و به‌تبعِ آن صورت نسبت به راستای بدن
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
تعیین موقعیت و جهت چهره، برمبنای موضع دوربین یا حسگر تصویربرداری
حوزه موضوعی: علوم نظامی
شناسایی رایانه‌ای و خودکار هویت فرد براساس اطلاعات چهرة او و دادگان پلیس، بدون دخالت انسان
حوزه موضوعی: علوم نظامی
face reconstruction
شناسایی چهرة فرد با استفاده از بقایای جمجمة او
حوزه موضوعی: علوم نظامی
face reinforcement
گُردۀ جوش در طرفی از اتصال که جوشکاری بر روی آن انجام گرفته است
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب