واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3088
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
دستگاهی دولتی که مسئول هدایت سیاست خارجی کشور است متـ . وزارت خارجه
first mover
← پیشگام
← شعله‌زنی
← درون‌پول
سامانه‏ای که در آن از دو شیوۀ مختلف برای اصالت‏سنجی استفاده می‌شود
قوی‌ترین صورت اصالت‌سنجی کاربران که در آن آمیزه‌ای از گزینه‌های فیزیکی چون گذرواژه و گذرعبارت (pass phrase) و شناسۀ شخصی به کار می‌رود
لایه‌ای یونیده در ناحیۀ اِفِ یون‌سپهر که شامل لایه‌های اِف 1 و اِف 2 است
ناحیه‌ای از یون‌سپهر که لایه‌های اِف 1 و اِف 2 در آن تشکیل می‌شوند
f-k filter
نگاه کنید به : velocity filter
f-ratio
نگاه کنید به : focal ratio
← مدت گرمامیری
F.S.S.
نگاه کنید به : flat sour spoilage
F.S.S.
نگاه کنید به : flat sour spoilage
اصطلاحی عام برای توصیف روش‌های تاریخ‌گذاری فلوئوری و اورانیمی و نیتروژنی
F&B
نگاه کنید به : food and beverage
← نسل فرزندی اول
← نسل فرزندی دوم
Fabaceae, Leguminosae
تیره‌ای از باقلاسانان با 650 سرده و 12000 گونه که دارای پراکنش جهانی هستند و برگ‌های آنها گوشواره (stipule) دارد و اغلب مرکب است و گل‌هایشان معمولاً دارای تقارن دوطرفه و میوه‌ها به‌صورت نیام است؛ گیاهان خوراکی مهمی مانند سویا و باقلا و لوبیا در این تیره قرار دارند
راسته‌ای از دولپه‌ای‌ها با چهار تیره و 754 سرده و بیش از 20000 گونه که حدود 95 درصد آنها در باقلائیان قرار دارند
Faber's syndrome
نگاه کنید به : hypochromic anemia
fabric filter, bag filter
وسیله‏ای الیافی، معمولاً از پارچه‏ یا نمد، که گرد و غبار را از گازهای خروجی صنایع جدا می‏کند
fabric fraying
نگاه کنید به : groove cracking
fabric fraying
نگاه کنید به : groove cracking
fabric hood
نگاه کنید به : convertible top
fabric top
نگاه کنید به : convertible top
کاشتینه‌ای که برای یک جایگاه خاص به‌طور ویژه و براساس سفارش ساخته می‌شود
fabrication attack
حمله‌ای که در آن یک طرف غیرمجاز اطلاعات جعلی وارد سامانه می‌کند
face
نگاه کنید به : target face
ترکی که در رویۀ جوش یا بر روی تاج مهره‌ها درجهت موازی یا عمود بر راستای جوشکاری به ‌وجود می‌آید
face identification
تشخیص رایانه‌ای و خودکار هویت فرد براساس اطلاعات چهرة او و دادگان پلیس بدون دخالت انسان