واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2866
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
falling body
جسم شتاب‌داری که شتاب آن تنها ناشی از گرانش زمین است
حوزه موضوعی: فیزیک‏
falling intonation
افت پایانی در آهنگ گفته
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
falling number
شاخصی برای تعیین فعالیت آلفاآمیلازی آرد غلات متـ . عدد آمیلازی
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
falling number apparatus
دستگاهی برای تعیین فعالیت آلفاآمیلازی در آرد غلات متـ . آمیلازسنج
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
نگاه کنید به: جزرکِشَند
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
falling viscometer
falling ball viscometer
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
falling weight deflectometer, FWD
دستگاهی که بر روی وسیلة نقلیه نصب می‌شود یا وسیلة نقلیه آن را یدک می‌کشد و بار حداکثر 150 کیلو‌نیوتنی را از طریق صفحه‌ای به قطر 30 سانتی‌متر و از ارتفاع صفر تا یک‌ونیم‌متری بر روی سطح رها می‌کند تا میزان جابه‌جایی سطح راه اندازه‌گیری شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
falling-sphere viscometer
falling ball viscometer
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
Fallopian tube
هریک از لوله‏هایی که تخمک را از تخمدان به زهدان منتقل می‏کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ذرات حاوی مواد پرتوزا که پس از انفجار هسته‏ای در جوّ زمین معلق می‏مانند یا به زمین بازمی‏گردند متـ . فروریزۀ اتمی atomic fallout فروریزۀ پرتوزا radioactive fallout
حوزه موضوعی: فیزیک‏
fallow 1
زمینی زراعی که در یک دوره بدون کاشت گذاشته می‌شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
رها کردن زمین زراعی بدون کشت در یک فصل یا دورۀ زراعی
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
false alarm rate, FAR 2
شمار هشدارهای نابه‌جا یا غیرواقعی به درصد که در آزمایش‌هایی که ازطریق نوعی خوارزمی/ الگوریتم در سامانۀ خودکار تشخیص تصادف اجرا می‌شود به دست می‌آید
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
لایه‌بندی شیب‌دار حاصل از جریان
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
مادۀ گران‌وردی که تنش تسلیم آن زیاد ولی گران‌رَوی آن نسبتاً کم است
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
false cirrus, cirrus spissatus
ابری که بسیار شبیه به پرسا است، ولی ابر پرسا نیست
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
false colour
رنگی که با افزودن آن به تصویر بازۀ بسامدهایی که به چشم انسان نامرئی هستند، مرئی می‏شود یا تباین نوریشان تشدید می‏گردد
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
نوعی عکس‌برداری که در آن تصاویر کاذب‏رنگ تولید می‏شود
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
false cyst
pseudocyst
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
false discovery rate, FDR
در آزمون‌های فرض چندگانه، امید نسبت ردِ به‌غلطِ فرض‌های صفرِ درست
حوزه موضوعی: آمار‏
false extended burial
rearticulated burial
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
false flange
باریکه‌ای زاید در سمت بیرونی چرخ که در نتیجۀ سایش غلتشگاه چرخ ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
false fruit
pseudocarp
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
false heartwood
false-heart
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: کژاطلاعات
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
false negative
1. نتیجۀ منفی آزمون در افراد بیمار 2. افراد بیماری که نتیجۀ آزمون منفی داشته‌اند
حوزه موضوعی: علوم سلامت
نگاه کنید به: پراشنوی ویلیس
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
false positive
1. نتیجۀ مثبت آزمون در افراد سالم 2. افراد سالمی که نتیجۀ آزمون مثبت داشته‌اند
حوزه موضوعی: علوم سلامت
حلقۀ دوم یا حلقۀ رشد تأخیری که در یک دورۀ رویش در نتیجۀ شرایط نامساعدی، مانند خشکی یا سرمای دیررس یا خزان زودرس، ایجاد میشود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
درز مضاعفی که در آن قلاب در و قلاب بدنه در هم قفل نشده باشند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏