واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
بیماری ناشی از کدر شدن عدسی چشم که به تاری دید منجر می‏شود
حوزه موضوعی: پزشکی
beverages and frozen desserts
واحد پذیرایی که در ارائۀ نوشیدنی‌هایی مانند چای و قهوه و آب‌میوه یا پی‌غذاهای سرد مانند بستنی تخصص دارد
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: روزۀ آبمیوه
حوزه موضوعی: تغذیه
butterscotch
فراوردۀ قنادی سختی که با جوشاندن شکر قهوه‌ای و کره یا شربت ذرت در آب تولید می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
seaplane/ sea plane, aquaplane, float seaplane
هواپیمایی که برای نشست‏وبرخاست بر روی سطح آب طراحی شده است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
نشست اضطراری هواگَرد روی آب
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
مطالعۀ اقیانوس و دریا برای عمق‏سنجی و تهیۀ نقشۀ سواحل و مسیرهای دریایی و جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز ناوبری
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
محلول آب و نمک طعام که در نگهداری مواد غذایی به کار می‏رود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
آب‏نمک مورداستفاده برای عمل‏آوری مواد غذایی، مانند فراورده‏های گوشتی
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
آب‌های پشت خط پایه که یک کشور بر آن حاکمیت کامل دارد
حوزه موضوعی: جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
نگاه کنید به: دریای سرزمینی
حوزه موضوعی: جغرافیای سیاسی
آب‌های پشت خط پایۀ کشورهای مجمع‌الجزایری
حوزه موضوعی: جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ورزمان/ ماساژ به‌وسیلۀ جریان آب متـ . ماساژ آبی
حوزه موضوعی: پزشکی
نگاه کنید به: اقلیم
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: اقلیم‏شناسی
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
irrigation
استفادۀ سازمان‏یافته از آب ‏در کشاورزی برای تولید گیاه
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
sprinkler irrigation, overhead irrigation
نوعی آبیاری که در آن آب از بالای سطح خاک با آب‌پاش‌های مخصوص به‌صورت قطره‏های باران پاشیده می‏شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
contour irrigation
روشی در آبیاری زمین‌های شیب‌دار که در آن جویچه‌ها بر روی خطوط تراز کنده می‌شوند تا فرسایش خاک براثر آبیاری به کمترین میزان برسد
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
supplemental irrigation
جبران کمبود باران در دیم‏کاری‌های مناطق خشک و نیمه‏خشک
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
نوعی آبیاری که در آن آب در داخل جوی‌های کوچک باریک به جریان درمی‌آید
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
نوعی آبیاری که در آن زمین کشاورزی غرق آب می‏شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
drip irrigation, trickle irrigation
نوعی آبیاری که در آن آب با فشار نسبتاً کم و قطره‏قطره در پای گیاه می‏چکد
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
نوعی آبیاری جویچه‏ای که در آن، جریان ورودی آب به داخل جویچه براساس برنامۀ زمان‏بندی‏شده و به‌صورت ماشینی قطع‏ووصل می‏شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
basin irrigation
نوعی آبیاری غرقابی که درآن زمین را در قطعاتی با پشته محصور می‏کنند و آب را در آنها رها می‏سازند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
یکی از انواع نادر سه‌رنگ‌بینی بی‌هنجار که در آن حساسیت یاخته‌های مخروطی حساس‌به‌آبی کاهش یافته است
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
blueing/ bluing
قرار دادن سطح زنگارزدایی‌شدۀ آلیاژ آهنی در معرض هوا یا بخار آب، یا مواد دیگر در دمای مناسب و درنتیجه تشکیل لایۀ آبی‌رنگ اکسیدی نازک در سطح آن که شکل ظاهری آن را بهبود می‌دهد و بر مقاومت آن در برابر خوردگی می‌افزاید
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
فرد مبتلا به آبی‌کوری
حوزه موضوعی: پزشکی
اختلال نادری در تشخیص رنگ که در آن شخص مبتلا، به نور آبی حساس نیست و آبی و سبز را با هم اشتباه می‏کند
حوزه موضوعی: پزشکی
نگاه کنید به: آینده‌پژوهی نقادانه
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
نگاه کنید به: آویزه
حوزه موضوعی: پزشکی