واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3432
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
P wave
نوعی موج لرزه‌ای حجمی که در آن راستای ارتعاش ذرات با راستای انتشار آن یکی است
بخشی از قلب که آهنگ ضربان آن را تنظیم می‌کند
pacemaker lead, pacing lead
اتصال بین قلب و منبع نیروی ضربان‌ساز مصنوعی متـ . گیرانۀ ضربان‌ساز
واقطبش آهستۀ غشاهای یاخته‌ای که ازجمله در گره سینوسی-دهلیزی قلب روی می‌دهد
یکی از دو گروه اصلی سنگ‌های آذرین که وجه مشخص آن وجود سنگ‌های کلسیمی و کلسیمی ـ قلیایی است
مجموعه‌ای از گرایش‌ها و آرمان‌ها و نظرها در محکومیت جنگ و خشونت برضد انسان‌ها
کسی که جنگ و خشونت برضد انسان‌ها را محکوم می‌کند
pacing lead
نگاه کنید به: pacemaker lead
Pacini's corpuscle
پایانۀ عصبی با پوشینۀ تیغه‌ای بزرگ که نسبت به فشار و ارتعاش حساس است
pack ice, ice pack
تمام دریایخ، به‌جز یخ ‌بسته، که ممکن است به‌طور قابل ملاحظه‌ای جابه‌جا و دچار دگرشکلی شود
pack-rat midden
مجموعه‌ای از اشیا یا دست‌ساخته‌ها که گونه‌ای موش از اطراف محل زندگی خود جمع و در لانه‌ انبار می‌کند
package
مجموعه‌ای از برنامه‌های معین برای دستیابی به هدف ویژه
package plant
نگاه کنید به: package treatment plant
package tour, package holiday
گشتی دربرگیرندۀ همۀ خدمات سفر از جمله نقل‌وانتقال و اقامت و امکانات رفاهی و گاه خوراک که گشت‌پرداز آن را یکجا می‌فروشد
package treatment plant, package plant
دستگاه پیش‌ساخته و نسبتاً کوچک تصفیۀ آب یا فاضلاب که برای تصفیۀ جریان‌های کم به کار می‌رود
هر محصول نرم‌افزاری که بتوان آن را به‌صورت آماده و در صورت نیاز با تغییرات و سفارشی‌سازی محدود از فروشندگان نرم‌افزار تهیه کرد
packaging adhesive
چسبی که در بسته‌بندی انواع محصولات و فراورده‌های غذایی از آن استفاده می‌شود
packaging materials
مواد مورد استفاده در بسته‌بندی
packed tower, packed column
برج مخصوص جذب یا جداسازی مواد، که برای افزایش سطح تماس، با ذرات ریزی پر می‌شود و در آن مایع درحال‌ریزش و شارۀ بالارونده در مجاورت هم قرار می‌گیرند
در شبکه‌های داده‌ای، مانند اینترنت، بخش آغازین یک بستک که جریان‌های داده‌ای دارای مبدأها و مقصدهای مختلف را تشخیص می‌دهد و مسیردهی را ممکن می‌کند
packet-based network
شبکه‌ای که میان نقاط انتهایی آن مداری برقرار نمی‌شود و اطلاعات آن در بستک‌های کوچکی به‌سوی مقصد هدایت می‌شود
packet, datagram
زیرمجموعه‌ای از یک پیام کامل که با شناسایی آن می‌توان مسیر پیام را مشخص کرد
بستن بارها به‌صورت ایمن
packout rust formation
تشکیل زنگ براثر نشت آب و تجمع رطوبت در بین پیچ‌و‌مهره‌های فولادی که موجب تخریب ساختار سازه می‌شود
سنگ کربناتی دانه‌چیرۀ گلی
pad 3
صفحه‌ای لوح‌مانند که معمولاً به‌عنوان زیردستی یا محلی ویژه برای انجام کارهایی همچون اشاره کردن و هدایت کردن و طراحی در رایانه به کار می‌رود
pad time, make up time, premium time
نوعی زمان مجاز بیکاری که در آن راننده‌ حتی اگر کار نکرده باشد، حداقل دستمزد را دریافت می‌کند
آمیزه‌ای مقاوم به گرما که از آن در زیر رویه استفاده می‌کنند و با کمک آن منجید تایر به قطر مورد نظر می‌رسد
محوطۀ کوچک یا مرتعی محصور که برای چرا و گردش یک یا چند رأس دام در نظر گرفته می‌شود