واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1335
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
N
nova
حوزه موضوعی: نجوم‌
نگاه کنید به: نظریۀ چندجسمی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
N-CAM
neural cell adhesion molecule
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
n-transform
natural transformation
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
n-transformation/ n-transform
natural transformation
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
N.B.C weapon
nuclear 1, biological and chemical weapons
حوزه موضوعی: علوم نظامی
NA 1
fast nova
حوزه موضوعی: نجوم‌
نگاه کنید به: معتادان گمنام
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
nabis
گروهی پیشتاز، از هنرجویان مدرسۀ هنری ژولیان که به شیوۀ ‏گوگن نقاشی می‌کردند و او را در حوزۀ هنر، خداوند نقاشی می‌پنداشتند
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
گرایشی هنری که ویژگی آن پیروی از شیوۀ نقاشی نبی‌هاست و موضوع ‏اصلی آثار هنری خلق‏شده در این گرایش منظره‏سازی است
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
هنرمندانی که در فاصلۀ دو جنگ جهانی اول و دوم از شیوۀ نبی‌ها پیروی کردند و پس از جنگ جهانی دوم به نو امپرسیونیست (nouveau impressioniste) مشهور شدند
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
نگاه کنید به: عملگر دل
حوزه موضوعی: ریاضی
nacara
naker
حوزه موضوعی: موسیقی
nacelle 1
pod
حوزه موضوعی: علوم نظامی
محفظه‏ای که موتور هواگَرد در آن قرار می‏گیرد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
nacreous luster
pearly luster
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
nacreous pigment
pearlescent pigment
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
nagware, begware, annoyware
نرم‏افزاری مشروط که مکرراً به‌طرز آزاردهنده‏ای به کاربر تذکر می‏دهد که باید با پرداخت وجه، نرم‏افزار را به ثبت برساند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نوعی تعمیر سوراخ‌های تایر، در مواردی که قطر سوراخ ایجاد‌شده در تایر باری تا 9/5 میلی‌متر و در تایر سواری تا 6 میلی‌متر باشد و سوراخ تا شانه دست‌کم 2/5 سانتی‌متر فاصله داشته باشد
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
زنگ‌زدگی چدن و فولاد که پس از پوشش‌دهی از سطح به بیرون نفوذ می‌کند و باعث لکه‌دار شدن قطعه میشود
حوزه موضوعی: خوردگی
NAIRU
non accelerating inflation
حوزه موضوعی: اقتصاد
Najadaceae
تیره‌ای از قاشق‌واش‌سانان آبزی با یک سرده و حدود 50 گونه که برگ‌های آنها باریک و گل‌هایشان کوچک است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
سرده‌ای آبزی از تیزکیان با حدود 50 گونه که در سرتاسر جهان پراکنده هستند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
naked fallow
black fallow
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
naker, nacara, naqqarah
سازی کهن و شرقی از خانوادۀ پوست‌صداها، معمولاً به‌صورت جفت، با کوک‌های متفاوت
حوزه موضوعی: موسیقی
name part
title role/ title-role
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون، هنرهای نمایشی
سنگی که بر روی آن عباراتی کنده شده باشد و از آن برای مشخص کردن گور یا هر محل دیگری استفاده کرده باشند
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
عارضۀ کوتاهی قد براثر ترشح کمتر از اندازۀ هورمون رشد
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
nannoplankton
nanoplankton
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، جانور‌شناسی
دولتی که مراقبت شهروندان را از گهواره تا گور بر عهده دارد
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل