واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1435
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
N
نگاه کنید به : nova
← نظریۀ چندجسمی
N-CAM
n-transform
نگاه کنید به : natural transformation
n-transformation/ n-transform
نگاه کنید به : natural transformation
NA 1
نگاه کنید به : fast nova
NA 1
نگاه کنید به : fast nova
← معتادان گمنام
nabis
گروهی پیشتاز، از هنرجویان مدرسۀ هنری ژولیان که به شیوۀ ‏گوگن نقاشی می‌کردند و او را در حوزۀ هنر، خداوند نقاشی می‌پنداشتند
گرایشی هنری که ویژگی آن پیروی از شیوۀ نقاشی نبی‌هاست و موضوع ‏اصلی آثار هنری خلق‏شده در این گرایش منظره‏سازی است
هنرمندانی که در فاصلۀ دو جنگ جهانی اول و دوم از شیوۀ نبی‌ها پیروی کردند و پس از جنگ جهانی دوم به نو امپرسیونیست (nouveau impressioniste) مشهور شدند
← عملگر دل
nacara
نگاه کنید به : naker
nacelle 1
نگاه کنید به : pod
nacelle 1
نگاه کنید به : pod
محفظه‏ای که موتور هواگَرد در آن قرار می‏گیرد
nacreous luster
نگاه کنید به : pearly luster
nacreous pigment
نگاه کنید به : pearlescent pigment
nagware, begware, annoyware
نرم‏افزاری مشروط که مکرراً به‌طرز آزاردهنده‏ای به کاربر تذکر می‏دهد که باید با پرداخت وجه، نرم‏افزار را به ثبت برساند
نوعی تعمیر سوراخ‌های تایر، در مواردی که قطر سوراخ ایجاد‌شده در تایر باری تا 9/5 میلی‌متر و در تایر سواری تا 6 میلی‌متر باشد و سوراخ تا شانه دست‌کم 2/5 سانتی‌متر فاصله داشته باشد
زنگ‌زدگی چدن و فولاد که پس از پوشش‌دهی از سطح به بیرون نفوذ می‌کند و باعث لکه‌دار شدن قطعه میشود
Najadaceae
تیره‌ای از قاشق‌واش‌سانان آبزی با یک سرده و حدود 50 گونه که برگ‌های آنها باریک و گل‌هایشان کوچک است
سرده‌ای آبزی از تیزکیان با حدود 50 گونه که در سرتاسر جهان پراکنده هستند
naked fallow
نگاه کنید به : black fallow
naker, nacara, naqqarah
سازی کهن و شرقی از خانوادۀ پوست‌صداها، معمولاً به‌صورت جفت، با کوک‌های متفاوت
name tag, name tape
نوار کوچک یا برچسبی که بر روی لباس نظامی نصب می‌شود و نشان‌دهندة نام و نشان پایور است
name tape
نگاه کنید به : name tag
سنگی که بر روی آن عباراتی کنده شده باشد و از آن برای مشخص کردن گور یا هر محل دیگری استفاده کرده باشند
عارضۀ کوتاهی قد براثر ترشح کمتر از اندازۀ هورمون رشد
nannoplankton
نگاه کنید به : nanoplankton