واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1335
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
naturism
nudism
حوزه موضوعی: علوم سلامت
فردی که در طبیعت‌درمانی تخصص و در آن حوزه فعالیت دارد
حوزه موضوعی: پزشکی
naturopathic medicine
naturopathy
حوزه موضوعی: پزشکی
naturopathy, naturopathic medicine
نوعی روش درمان مبتنی ‌بر استفاده از غذاهای طبیعی و نور و هوای پاک و ورزش و پرهیز از مصرف دارو
حوزه موضوعی: پزشکی
nausea
احساس نامطبوعی در معده و حلق که ممکن است به استفراغ منجر شود
حوزه موضوعی: علوم دارویی
nausea gravidarum
morning sickness
حوزه موضوعی: تغذیه
عاملی که موجب تهوع می‌شود
حوزه موضوعی: علوم دارویی
nautical astronomy
celestial navigation
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نقشه‏ای که برای نمایش نیازهای ناوبری تهیه شود
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
nautical mile
طول یک دقیقۀ عرض جغرافیایی، حدوداً برابر 1852 متر
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
navaids
navigational aid
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
مکانی دریایی که آماد و پشتیبانی امور و عملیات یگان‌های شناور را بر عهده دارد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
NAVCM
navigation countermeasures
حوزه موضوعی: علوم نظامی
navicular abdomen
scaphoid abdomen
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
navigability 1
seaworthiness
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
حالت یا شرایط آبی که مناسب ناوبَری باشد متـ . ناوش‌پذیری
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
navigable 1
seaworthy
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
ویژگی آبراهی با پهنا و عمق مناسب برای عبور شناور متـ . ناوش‌پذیر
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
گشتن در جهانْ‏وب با دنبال کردن مسیرهای اَبَرمتنی از سندی به سند دیگر در رایانه‏های مختلف
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
navigating bridge, bridge 2, flying bridge
جایگاهی در بالاترین نقطۀ شناور که دید کاملی به مقابل و اطراف دارد و محل اصلی فرماندهی شناور است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
navigation 1
فرایند جست‏وجوی مسیرهای مختلف به‌منظور یافتن دادۀ مورد نظر
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
navigation 2
علم و مهارت هدایت و واپایی وسایل نقلیه اعم از دریایی و هوایی و ریلی و درون‌شهری و جاده‌ای
حوزه موضوعی: مشترک حمل‏ونقل
navigation bounty
navigation subsidy
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
navigation countermeasures, NAVCM
نوعی پادکنش برای آشکارسازی و ارزیابی اقدامات کمک‌ناوبری الکترونیکی دشمن و نیز به‌کارگیری اختلال و فریب برای تداخل در اقدامات مشابه دشمن
حوزه موضوعی: علوم نظامی
قوانینی که برای سامانمندی یا محدودسازی یا ترغیب و تشویق کشتیرانی و تجارت دریایی تدوین شده است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
navigation lights, position lights
چراغ‌هایی با نور قرمز در بال چپ و نور سبز یا آبی در بال راست و نور سفید روی دُم که در ساعات تاریکی جهت هواپیمای درحال‌حرکت را نشان می‏دهد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
navigation of information space
پویش میان مصنوعات و کارگزاران و ابزارهای اطلاعاتی و تمام فعالیت‌هایی که به‌این‌منظور صورت می‌گیرد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
خطراتی که ممکن است برای یک شناور در هنگام ناوبری در دریا به وجود آید
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
navigation spaces
فضاهای بسته‌ای در کشتی، مانند اتاق نقشه و محل سکان‌گیری و اتاق مخابرات که برای ناوبری از آنها استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
navigation subsidy, navigation bounty
یارانه‌ای که دولت‌ها به آن دسته از شرکت‌های کشتیرانی پرداخت می‌کنند که کشتی‌هایشان با پرچم آن کشورها تردد می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی