واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3199
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: تعرفۀ با صبحانه
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
B factor curve
Beta curve
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
B feature
B movie
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
مهمان‌خانۀ چهارستاره‌ای که خدمات و تسهیلاتی مشابه مهمان‌خانه‌‌های پنج‌ستاره ارائه می‌دهند، اما ممکن است اتاق‌ها کمی کوچک‌تر و تزیینات آنها نیز متفاوت باشد متـ . هتل چهارستارۀ ممتاز
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
B magnitude
قدر عبوری از پالایۀ بی
حوزه موضوعی: نجوم‌
B movie, B feature, B picture
فیلم‌هایی منطبق ‌بر نظام تولید استودیویی که برای کسب سود بیشتر با بودجۀ کم در زمانی کوتاه و با موضوعات عامه‌پسند تولید می‌شوند
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
B picture
B movie
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
زینچه‌ای که سوراخ‌های آن در برون‌خط و درون‌خط هم‌راستا نیستند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
شیب خطی که به داده‌های فراوانی ـ بزرگی زمین‌لرزه‌ها برازش شده است
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
B-pillar, centre pillar, B-post
ستونی که در وسط خودرو بین دو در قرار دارد و سقف را بر روی رکاب نگه می‌دارد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
B-post
B-pillar
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
B&D
bondage and discipline
حوزه موضوعی: علوم سلامت
B2B
business-to-business
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
B2C
business-to-consumer
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
B2E
business-to-employee
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
B2G
business-to-government
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
B2M
business-to-machines
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
BA
business analytics
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
Babinet compensator
وسیله‏ای برای تحلیل نور قطبیده، متشکل از دو منشور کوارتز که در کنار هم قرار می‌گیرند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
Babinets principle
اصلی که بنا بر آن دو پردۀ مکمل نقشِ پراش‌های یکسان تولید می‌کنند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
Babinsky-Frohlich syndrome
adiposogenital dystrophy
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
baby bed, cot
تختخواب نوزاد یا کودک با حفاظ بلند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
baby blues
postpartum blues
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
baby bottle tooth decay
early childhood carries
حوزه موضوعی: تغذیه
هرنوع غذای خاص کودکان شش‌ماهه تا دوساله
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
کوچک‌ترین نوع پیانوی کنسرتی
حوزه موضوعی: موسیقی
baby teeth
deciduous teeth
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
baby-listening service
امکانی که از طریق آن پدرومادر می‌توانند زمانی که در خارج از اتاق مهمان‌خانه هستند صدای گریۀ فرزند خود را به‌وسیلۀ صدابَری که در بالای تخت کودک نصب شده است بشنوند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
baby-sitting service
خدماتی که در برخی از مهمان‌خانه/ هتل‌ها برای پرستاری و مراقبت از کودکان در زمان غیبت والدین عرضه می‏شود متـ . کودکیاری
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: غلظت الکل خون
حوزه موضوعی: اعتیاد، روان‏شناسی