واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3450
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
مجموعۀ یکپارچۀ شاسی و بدنه که سایر مجموعه‌ها مانند موتور و سامانۀ تعلیق بر روی آن نصب می‌شود
دارویی که گیرنده‌های بتا‌ـ آدرِنِرژیک (beta-adrenoceptors) را اشغال و آنها را مسدود می‌کند
افزارۀ متعادل‏کننده و تطبیق‏دهندۀ دو رسانۀ مختلف متـ . متوت
تصحیحی که بر روی داده‌های شارش‌سنج موی‌لوله‌ای انجام می‌شود تا اثرات کشسانی در ورودی دای (die) رفع شود
← تعرفۀ با صبحانه
B factor curve
نگاه کنید به : Beta curve
مهمان‌خانۀ چهارستاره‌ای که خدمات و تسهیلاتی مشابه مهمان‌خانه‌‌های پنج‌ستاره ارائه می‌دهند، اما ممکن است اتاق‌ها کمی کوچک‌تر و تزیینات آنها نیز متفاوت باشد متـ . هتل چهارستارۀ ممتاز
B magnitude
قدر عبوری از پالایۀ بی
B movie, B feature, B picture
فیلم‌هایی منطبق ‌بر نظام تولید استودیویی که برای کسب سود بیشتر با بودجۀ کم در زمانی کوتاه و با موضوعات عامه‌پسند تولید می‌شوند
زینچه‌ای که سوراخ‌های آن در برون‌خط و درون‌خط هم‌راستا نیستند
شیب خطی که به داده‌های فراوانی ـ بزرگی زمین‌لرزه‌ها برازش شده است
B-end of car
محلی که ترمز دستی در آنجا قرار دارد و در واگن‌های مجهز به دو ترمز دستی، در هنگام ترمز، اهرم سیلندر به آن سمت حرکت می‌کند
B-pillar, centre pillar, B-post
ستونی که در وسط خودرو یا هواگرد بین دو در قرار دارد و سقف را نگه می‌دارد
B-post
نگاه کنید به : B-pillar
B&D
نگاه کنید به : bondage and discipline
B2B
نگاه کنید به : business-to-business
B2C
نگاه کنید به : business-to-consumer
B2E
نگاه کنید به : business-to-employee
B2G
نگاه کنید به : business-to-government
B2M
نگاه کنید به : business-to-machines
BA
نگاه کنید به : runway braking action
BA
نگاه کنید به : business analytics
Babinet compensator
وسیله‏ای برای تحلیل نور قطبیده، متشکل از دو منشور کوارتز که در کنار هم قرار می‌گیرند
Babinets principle
اصلی که بنا بر آن دو پردۀ مکمل نقشِ پراش‌های یکسان تولید می‌کنند
Babinsky-Frohlich syndrome
baby basket
نگاه کنید به : carry cot
baby bed, cot
تختخواب نوزاد یا کودک با حفاظ بلند
baby blues
نگاه کنید به : postpartum blues
baby bottle tooth decay
baby car seat, child safety seat, infant safety seat,child restraint system, child seat,baby seat, restraining car seat, car seat
صندلی‌ ایمنی برای نشستن کودک در خودرو به‌منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به او در هنگام تصادف