واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 860
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
atomic basin
فضایی سه‌بعدی که مرزهای آن دربرگیرندۀ شیوراه‌های چگالی الکترون است و به هسته ختم می‌شود
حوزه موضوعی: شیمی
گودی بزرگ روی سطح سنگ‌کرۀ زیر اقیانوس
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک، زمین‏شناسی، علوم جَوّ
تورفتگی عارضه‏نگاشتی که براثر بادروبش به وجود می‌آید
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
دهانۀ برخوردی بزرگی که در آن چند حلقه کوه هم‏مرکز وجود دارد
حوزه موضوعی: نجوم‌
حوضه‏ای کمانی‏شکل در پشت کمان ماگمایی که براثر نازک‏شدگی پوسته به وجود می‏آید
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
river basin
منطقه‌ای که رودخانۀ مشخصی آن را زهکشی می‌کند
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: حوضۀ ژرف‌دریا
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
بخشی از بستر عمیق اقیانوس که فاصلۀ بسیار با خشکی دارد و در زیر آن پوستۀ بازالتی قرار دارد متـ . حوضۀ ژرف‌‌اقیانوس deep-ocean basin
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
حوضۀ طبیعی یا مصنوعی که تحت ‌تأثیر فعالیت کِشَندی قرار دارد
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، مهندسی نقشه‌برداری
حوضه‏ای که بین دو قاره به‏ وجود آمده باشد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
bath sheet, bath blanket
حولۀ بسیار بزرگ حمام
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
حولۀ گشاد و آستین‌داری که قبل یا بعد از استحمام به تن می‌کنند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
حرکت در جهت عکس جریان غالب تردد در ساعت اوج
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
همۀ موجودات گیاهی و جانوری که در محیط طبیعی، بدون مداخلۀ انسان، زندگی می‌کنند
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
prestige
اعتبار و ارزش و احترامی که فرد به‌دلیل موقعیت شغلی یا اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی در جامعه از آن برخوردار است
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
compartmentation
فراهم ساختن امکان دسترسی محدود به اطلاعات برای افرادی که برای انجام کاری مشخص به اطلاعات خاصی نیاز دارند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
compartmentalization
نوعی گروه‌بندی غیرسلسله‌مراتبی اطلاعات حساس برای واپایش دسترسی داده‌ها که دقیق‌تر از دسته‌بندی امنیتی سلسله‌مراتبی عمل می‌کند
حوزه موضوعی: رمزشناسی
Serpens, Ser, Serpent
صورت فلکی استوای آسمان، در همسایگی صورت بزرگ حوّا، که ستاره‏های نسبتاً کم‏نور آن به شکل ماری بزرگ تصور می‌شود
حوزه موضوعی: نجوم‌
تمایل بسیار شدید یا فعال انسان به جماع با حیوانات
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
ترس مرضی از حیوانات
حوزه موضوعی: روان‏شناسی