واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3653
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
محوری که توان را از خروجی جعبه‌دنده به دیفرانسیل منتقل می‌کند متـ . میل‌محرک
هریک از چراغ‌های چشمک‌زن زردرنگ در جلو و عقب و کنارهای خودرو که راننده برای آگاه کردن دیگران از تغییر مسیر خود از آنها استفاده می‌کنند
موتور میل‌بادامک‌روی که دو میل‌بادامک در بالای سیلندرها دارد
سامانه‌ای که علائم هوشیاری راننده را پایش می‌کند و در صورت کاهش سطح هوشیاری و ناتوانی احتمالی وی در هدایت خودرو، به وی هشدار می‌دهد
← نظریة دِبای
← ضریب تقاضا
← زمین‌لرزة کارکردپایه‌ای
← فرایند دوازده‌دَهکی
14-day low-calorie booster diet
رژیم لاغری برای افرادی که قصد دارند وزن خود را به‌سرعت پایین بیاورند و در آن روزانه شش وعده غذای سبک مصرف می‌کنند تا میزان دگرگشت پایه پایین نگه داشته شود
3-D quantitative structure activity relationship
رابطۀ کمی سه‌بعدی بین ساختار شیمیایی دارو و فعالیت زیستی آن متـ . رساک سه‌بعدی 3-DSAR
← رابطۀ کمّی ساختار ـ اثر سه‌بعدی
D joint
وصله‌ای برای اتصال درز ریل به شکل حرف D و متناسب با شکل جان ریل
پایین‌ترین لایۀ یونیدۀ بالای زمین در ناحیۀ دی که فقط در نیمکرۀ روشن به‌ وجود می‌آید
ناحیه‌ای از یون‌سپهر تا ارتفاع 97 کیلومتری بالای زمین در زیر ناحیه‌های ای و اِف
D-structure
نخستین سطح نحوی در نظریۀ حاکمیت و مرجع‏گزینی
← زمان کاهش دهکی
d.c. system
نگاه کنید به : direct current system
D/N
نگاه کنید به : day-for-night
DA
نگاه کنید به : discourse analysis
Da Costa's syndrome
DaaS 1
← خدمات اَبری داده
← خدمات اَبری میز
dAb
نگاه کنید به : domain antibody
ورود غیرقانونی به حریم راه‌آهن برای عکس گرفتن از قطار و تأسیسات مربوط
← سامانة مهار سرعت در سراشیبی
dactyl speech, dactylology
← هجی انگشتی
dactylology
نگاه کنید به : dactyl speech
شیوه‏ای از بیان که در اعتراض به وحشیگری‌های جنگ جهانی اول شکل گرفت و متأثر از سبک فوتوریسم (futurism) بود و به سبک سورئالیسم (surrealism) منتهی شد
DAI
نگاه کنید به : direct audio input
dailies
نگاه کنید به : rushes