واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 81
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
تقاطع سه‏راهی که بازوهای آن عمودبرهم نیستند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
Y turnout
equilateral turnout
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
y-coordinate
ordinate of a point
حوزه موضوعی: ریاضی
y-coordinate of a point
ordinate of a point
حوزه موضوعی: ریاضی
Y-cord hearing aid
نوعی سمعک جیبی که خروجی تقویت‌کنندۀ آن با یک سیم Yشکل به هر دو گوش هدایت میشود
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
فامتن‌وارۀ مخمری
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
مجموعه‌ای از دِنای ژنگانی یک اندامگان که به‌صورت تصادفی همسانه‌سازی شده و وارد ناقل فام‌وارۀ مخمری شده است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ردیفی منظم از همسانه‌های فامِر که نقشۀ فیزیکی ژنگان را تشکیل می‌دهد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
شناوری که از آن برای گشت یا سفر تفریحی و حتی مسابقه استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی، گردشگری و جهانگردی
yachting 1
sailing
حوزه موضوعی: ورزش
ورزش یا سرگرمی یا تفریح با قایق تفریحی
حوزه موضوعی: ورزش
Yamnaya culture/ Yamnaya Kultura (ru.)
Pit-Grave culture/ Pit Grave culture
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
Yamnaya Kultura (ru.)
Yamnaya culture
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
Yanai wave
mixed Rossby-gravity wave
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
واگن خدمتی که در محوطه‌ای مشخص به کار گرفته می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
هر یک از یدک‌کش‌ها و دوبه‌ها و سبک‌سازها و دیگر شناورهای کوچک که در محوطه‌های بندری و کشتی‌سازی‌ها از آنها استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
وسیله‌ای چهارچرخ برای جابه‌جا کردن بارگنج‌ها در بارگنجان
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
yard gantry crane
transtainer
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی، حمل‏ونقل ریلی
yard locomotive, shunting locomotive
لوکوموتیوی برای سر هم‌ کردن یا جداسازی واگن‌های قطار در تنظیم‌گاه
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
الواری که در معرض هوا خشک شده است
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
فردی که ناظر بر عملیاتی مانند جابه‌جایی لوکوموتیوها و قطارها و همچنین کار با جرثقیل مشترک باریکی در محوطة کارگاهی یا کشتی‌سازی است
حوزه موضوعی: دریایی، ریلی
yard number
hull number
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
سامانه‌ای برای واپایی و برنامه‌ریزی عملیات جابه‌جایی بارگنج‌ها در اسکله اختـ . ساراب YOCS
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
برنامه‌ریزی‌ای که در آن مدیران بنادر جابه‌جایی بارگنج‌ها و صادرات و واردات را واپایی و طرح‌ریزی می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
پرستشگاهی در محوطۀ باز که در آن اثر یا آثاری آیینی و مقدس بر روی یک پایه یا تاقچه قرار داده می‌شود
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
دستگاهی متشکل از یک یا چند دوّار برای انتقال چوب از پای کُنده به انبارگاه
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
انتقال اولیۀ چوب از پای کُندۀ درخت به انبارگاه جنگل
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
خط عبور بافۀ اصلی داربَری
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
yarn
محصولی با سطح مقطع بسیار کم که از تابیدن یک رشته یا کنار هم‌ قرار گرفتن الیاف با تابیدن یا بدون تابیدن به دست می‌آید
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- الیاف، مهندسی بسپار- تایر
شتاب زاویه‌ای هواگرد یا موشک یا کشتی حول محور قائم
حوزه موضوعی: هوافضا