واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1013
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
تداخل بازتاب‌های چندگانه یا تبدیل موج‌های بلنددورة P به S یا S به P در زمین‌لرزه‌های بزرگ
← فراخ‌باند روی خط برق بی‌سیم
موتوری شبیه به موتور خورجینی که سیلندرهای آن در سه صفحۀ زاویه‌دار نسبت به هم، شبیه به حرف دبلیو، قرار دارند
بدافزاری که پی‏درپی خود را در یک رایانۀ محلی تکثیر می‏کند و توانایی سرایت به رایانه‏های دیگر را ندارد، ولی ممکن است زیان‌های دیگری داشته باشد
سنگ‌آهکی شامل ذرات کربناتی که در خمیرۀ گل‌چیره قرار دارد
خمیرابه‏ای که از آن برای تهیۀ ویفر استفاده می‏شود
wafered hay, pelleted feed
قطعۀ کوچک و قرص‌مانندی که از فشرده‌سازی علوفۀ خشک درست می‌کنند
WAG
WAG
نظریۀ کلاسیک تقاضا برای نیروی کار که براساس آن همواره مقدار ثابتی از وجوه مالی به پرداخت دستمزدها تخصیص می‌یابد و اگر در جایی افزایش مشاهده شود به معنای کاهش در جای دیگر است
نوعی ارتعاش مولکولی که در آن دو پیوند از بیرون صفحه به آن سوی صفحه حرکت می‌کنند
wagon lift, wagon elevator
دستگاهی برای بالا بردن واگن از روی خط
wagon weighbridge, freight car scale, track scale
وسیله‏ای در نقاط مشخصی از طول خط یا بین دو واگن، برای توزین واگن‏ها
wagon, car 1, vehicle 2
وسیله‏ای برای حمل مسافر یا بار که بر روی ریل حرکت می‏کند
wagonnet, small wagon, spoil car, hand car
واگن کوچکی ویژۀ حمل و جابه‏جایی ابزار و مصالح برای تعمیر و نگهداری خطوط
waist circumference
اندازه‏گیری تن‏سنجشی که اندازۀ دور کمر را مشخص می‌کند
نوعی نمای متوسط تا نیمه‏متوسط که از سر تا کمر فرد یا افراد را نشان می‏دهد
برای تنظیم فاصلۀ گذر، محاسبۀ درصد وسایل نقلیۀ ورودی هنگامی‌که فاصلۀ گذر آنها بیش از سه برابر فاصلۀ گذر برنامه‌ریزی‌شده باشد
waiter service
نگاه کنید به : table service
waiter, waitress
فردی که در غذاخوری‌ها / رستوران‌ها از مهمانان پذیرایی می‏کند متـ . پیشخدمت
[حمل‏ونقل هوایی] فهرست اسامی مسافران دارای بلیت که جای آنها در پرواز تأیید نشده باشد [مدیریت سلامت] فهرست افراد منتظر برای دریافت خدمتی خاص در مرکز ارائه‌دهنده
[حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] مدت‌زمان بین رسیدن مسافر به ایستگاه تا زمانی که وسیلۀ نقلیه ایستگاه را ترک کند [مدیریت سلامت] مدت‌زمانی که مراجعان به مراکز ارائه‌دهندۀ خدمات سلامت برای دریافت خدمت مورد تقاضا منتظر می‌مانند
منطقه‏ای متلاطم درست پشت سر جسمی جامد و متحرک نسبت به شاره
1. یک یا چند ناحیۀ کم‌فشار در سطح زمین یا میان‌کم‌فشار در پشت خط تندوزه 2. در دینامیک شاره‌ها، ناحیۀ کم‌فشار در جریان‌سوی جسمی که در درون شارش قرار دارد متـ . کم‌فشار پسایه wake low
← وافشار پسایه
wake signature control
نوعی اثرپایی برای کاهش توانایی دشمن در شناسایی و ردیابی و درگیری با یگان‌های خودی ازطریق تحلیل پسایه‌های بالای سطح زمین و زیر آب
wake turbulence
آشفتگی‌ای که پس از عبور هواگَرد در هوا باقی می‌ماند
خدماتی که به مشترک امکان می‌دهد تلفن خود را چنان تنظیم کند که به‌طور خودکار در زمان تعیین‌شده دریافت‌کنندۀ تماسی باشد که صرفاً برای بیدار کردن او برقرار می‌شود متـ . بیدارباش
نوعی گردشگری که در آن گردشگران برای تفریح به قدم زدن می‌پردازند