واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1096
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
W-BAR
wing bar
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
نگاه کنید به: فراخ‌باند روی خط برق بی‌سیم
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
W-CDMA
wideband code division multiple access
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
موتوری شبیه به موتور خورجینی که سیلندرهای آن در سه صفحۀ زاویه‌دار نسبت به هم، شبیه به حرف دبلیو، قرار دارند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
بدافزاری که پی‏درپی خود را در یک رایانۀ محلی تکثیر می‏کند و توانایی سرایت به رایانه‏های دیگر را ندارد، ولی ممکن است زیان‌های دیگری داشته باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
سنگ‌آهکی شامل ذرات کربناتی که در خمیرۀ گل‌چیره قرار دارد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
WAFC
world area forecast centre
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
خمیرابه‏ای که از آن برای تهیۀ ویفر استفاده می‏شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
wafered hay, pelleted feed
قطعۀ کوچک و قرص‌مانندی که از فشرده‌سازی علوفۀ خشک درست می‌کنند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
WAFS
world area forecast system
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
WAG
women artistic gymnastics
حوزه موضوعی: ورزش
نظریۀ کلاسیک تقاضا برای نیروی کار که براساس آن همواره مقدار ثابتی از وجوه مالی به پرداخت دستمزدها تخصیص می‌یابد و اگر در جایی افزایش مشاهده شود به معنای کاهش در جای دیگر است
حوزه موضوعی: اقتصاد
نوعی ارتعاش مولکولی که در آن دو پیوند از بیرون صفحه به آن سوی صفحه حرکت می‌کنند
حوزه موضوعی: شیمی
wagon burial
chariot burial
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
wagon elevator
wagon lift
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
wagon lift, wagon elevator
دستگاهی برای بالا بردن واگن از روی خط
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
wagon weighbridge, freight car scale, track scale
وسیله‏ای در نقاط مشخصی از طول خط یا بین دو واگن، برای توزین واگن‏ها
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
wagon, car 1, vehicle 2
وسیله‏ای برای حمل مسافر یا بار که بر روی ریل حرکت می‏کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
wagonnet, small wagon, spoil car, hand car
واگن کوچکی ویژۀ حمل و جابه‏جایی ابزار و مصالح برای تعمیر و نگهداری خطوط
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
waist anchor
sheet anchor
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
waist circumference
اندازه‏گیری تن‏سنجشی که اندازۀ دور کمر را مشخص می‌کند
حوزه موضوعی: تغذیه
نوعی نمای متوسط تا نیمه‏متوسط که از سر تا کمر فرد یا افراد را نشان می‏دهد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
برای تنظیم فاصلۀ گذر، محاسبۀ درصد وسایل نقلیۀ ورودی هنگامی‌که فاصلۀ گذر آنها بیش از سه برابر فاصلۀ گذر برنامه‌ریزی‌شده باشد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
waiter service
table service
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
waiter, waitress
فردی که در غذاخوری‌ها / رستوران‌ها از مهمانان پذیرایی می‏کند متـ . پیشخدمت
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
حمل‏ونقل هوایی فهرست اسامی مسافران دارای بلیت که جای آنها در پرواز تأیید نشده باشد مدیریت سلامت فهرست افراد منتظر برای دریافت خدمتی خاص در مرکز ارائه‌دهنده
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل هوایی، مدیریت سلامت
حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای مدت‌زمان بین رسیدن مسافر به ایستگاه تا زمانی که وسیلۀ نقلیه ایستگاه را ترک کند مدیریت سلامت مدت‌زمانی که مراجعان به مراکز ارائه‌دهندۀ خدمات سلامت برای دریافت خدمت مورد تقاضا منتظر می‌مانند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای، مدیریت سلامت
waiting time 2
idle time
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
waitress
waiter
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
منطقه‏ای متلاطم درست پشت سر جسمی جامد و متحرک نسبت به شاره
حوزه موضوعی: علوم جَوّ