واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1027
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
V
volume of distribution
حوزه موضوعی: علوم دارویی
V & V
verification & validation
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
V magnitude
قدر عبوری از پالایۀ وی
حوزه موضوعی: نجوم‌
V process
vacuum moulding
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- الیاف، مهندسی مواد و متالورژی
V-engine
V-type engine
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
نوعی جوش شیاری که به شکل جناغ است
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
V-notch weir
triangular-notch weir
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
V-notched weir
triangular-notch weir
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
v-shaped depression
کم‌فشار یا ناوه‌ای بر روی نقشۀ سطح زمین که خطوط هم‌فشار آن هفتی‌شکل است و معمولاً رأس هفت رو به استوا است
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
V-tail/ Vee tail, butterfly tail, V-type tail
نوعی دُم شبیه به حرف v یا عدد 7 که از دو بخش ثابت و متحرک تشکیل شده است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
V-type engine, V-engine, V-type motor
نوعی موتور درون‌سوز با تعداد سیلندرهای زوج و یک میل‌لنگ که سیلندرهای آن در دو صفحۀ زاویه‌دار معمولاً 60 یا 90 درجه نسبت به هم قرار دارند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
V-type motor
V-type engine
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
V-type tail
V-tail/ Vee tail
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
V1
decision speed
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
V2
take-off safety speed
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
V2R
vector to raster conversion
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
V3
normal screen speed
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
VA
virtual assistant
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
vacancy 1, Schottky defect
نقصی در شبکۀ بلور که با جابه‌جایی اتم از جایگاه شبکه‌ای‌اش پدید می‌آید
حوزه موضوعی: شیمی، فیزیک‏
تخت‌ها یا اتاق‌های اشغال‌نشده در اقامتگاه
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
میانگین شمار اتاق‌های خالی در یک دورۀ زمانی خاص که به‌صورت درصدی از کل اتاق‌های مهمان‌خانه نشان داده می‌شود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
vacant
وضعیت اتاق یا فضایی که به اشغال کسی درنیامده است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
vacant and ready, VR
اتاقی که نظافت و بازبینی‌ شده و برای پذیرش مهمان جدید آماده است متـ . آمادة فروش
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
اتاقی که خانه‌دار آن را نظافت کرده، اما برای فروش هنوز بازبینی نشده و به تأیید سرپرست یا مدیر نرسیده است متـ . خالی مرتب
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
vacant/dirty
on-change
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
vacation farm tourism
farm tourism
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
vaccum belt dryer
vaccum conveyor dryer
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
vaccum conveyor dryer, vaccum belt dryer
نوعی خشک‌کن نقاله‏ای که در محفظۀ خلأ قرار گرفته است
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
نوعی خشک‌کن غلتکی که برای کاهش دمای خشک کردن، غلتک‌های آن در محفظه خلأ قرار دارند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
vaccum dryer, sous vide (fr.)
خشک‌کنی که مواد غذایی را تحت فشار کمتر از اتمسفر و در دمای پایین خشک می‌کند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏