واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3064
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
turn indicator
direction indicator
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turn of the tide, change of tide
معکوس شدن جهت حرکت کِشَند
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
turn off, switch off
قطع‏ کردن جریان برق رایانه یا افزاره با کلید یا دستور نرم‏افزاری
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
turn signal indicator
direction indicator warning light
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turn signal lamp/ turning signal lamp
direction indicator
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turn signal lever
دسته‌ای در سمت چپ فرمان که برای روشن کردن چراغ راهنما از آن استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turn signal light / turning signal light
direction indicator
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turn signal/ turning signal
direction indicator
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turn up, ply turnup
بخش انتهایی لایه‌های مَنجید که به دور مجموعۀ طوقه پیچیده میشود
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
turnaround
transit 1
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
turnaround stop enroute
transit 1
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
turnaround strategy
راهبرد بازیابی مالی شرکتی که برای مدت طولانی عملکرد ضعیفی داشته است
حوزه موضوعی: مدیریت
turnaround time
transit 1
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
نوعی گچ تنه که با فشار بر روی یک عضو باعث اصلاح آن ‌شود
حوزه موضوعی: اَرتاپزشکی
خدماتی ویژه که در آن اتاق‌دار در هنگام غروب، اتاق مهمان را دوباره مرتب و تخت او را برای خواب آماده می‌کند و ملزومات رفاهی مصرفی را جانشین می‌کند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
turned-up tie plate
زینچۀ فلزی ریل‌بند که یک سر آن با چکش‌کاری خم شده است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
turning basin, maneuvering basin
محوطه‌ای در یک آبراه یا بندر که کشتی می‌تواند در آن بچرخد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
turning centre
pivot point
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
turning circle
مسیری دایره‌ای که شناور با گرداندن کامل سکان به یک سمت و با تمام سرعت طی می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
turning point 1
نگاه کنید به: نقطۀ پیمایش
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
turning point 2
لحظه‌ای که کنش شکل جدیدی به خود می‌گیرد و اغلب بر خلاف انتظار تماشاگر تغییر مسیر می‌دهد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون، هنرهای نمایشی
turning signal
turn signal
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turning signal lamp
turn signal lamp
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turning signal light
turn signal light
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
turnout 1
خط عبور کوتاهی که به یک راه دوخطۀ دوجهته اضافه میشود تا وسایل نقلیۀ کَُندرو بتوانند به آن وارد شوند یا در آنجا توقف کنند تا درنتیجه عبور وسایل نقلیۀ تُندرو امکان‌پذیر شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
turnout 2
انشعابی که در آن وسایل نقلیۀ ریلی به‌وسیلۀ دستگاه سوزن از یک خط به خط دیگر هدایت می‌شوند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
turnout 3
voter turnout
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
خطی که در یک دوراهه از خط اصلی منشعب می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
در بسکتبال، موقعیتی که در آن مهاجم توپ را در نتیجۀ پاس اشتباه یا تخلف از دست می‌دهد و باعث می‌شود تیمش از حالت تهاجمی به حالت تدافعی در‌آید
حوزه موضوعی: ورزش
نقطه‌ای در مسیر حمل‌ونقل عمومی که بخش قابل‌توجهی از مسافران در آنجا به وسیلۀ نقلیه سوار یا از آن پیاده می‌شوند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای