واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6202
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
S wave
نوعی موج لرزه‏ای حجمی که در آن راستای ارتعاش ذرات بر راستای انتشار عمود است
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
S-structure
سطحی نحوی در نظریۀ حاکمیت و مرجع‏گزینی که درونداد صورت آوایی و صورت منطقی قرار می‌گیرد
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
SA 1
salvage association
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
SA 2
security association
حوزه موضوعی: رمزشناسی
نگاه کنید به: معتادان جنسی گمنام
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
نگاه کنید به: خدمات اَبری نرم‌افزار
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
اقداماتی با هدف آسیب رساندن به توان دفاع ملی یک کشور
حوزه موضوعی: علوم نظامی
کسی که اقدام به خرابکاری می‌کند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نوعی پی‌کوری که براثر معده‌آماس (gastritis) حاد رخ می‌دهد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
SAC
short-arm cast
حوزه موضوعی: اَرتاپزشکی
saccharification
فرایند تبدیل قندهای پیچیده به مونوساکاریدهای سازندۀ آنها به کمک زی‌مایه‌ها/آنزیم‌ها
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
saccule, sacculus
یکی از دو کیسۀ غشایی داخل دهلیز گوش که کوچک‌تر از دیگری است
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
التهاب ریزکیسَک
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
sacculus
saccule
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
کیسه‌ای کوچک و دورانداختنی، معمولاً از جنس پلاستیک، محتوی مقادیری از مواد غذایی یا بهداشتی یا دارویی، در حد یک بار مصرف
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
sack
bag
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
sacral region
ناحیه‌ای مثلث‌شکل در انتهای زیرین خط وسط پشت، پایین‌تر از ناحیۀ مهره‌ای
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
فرایندی آیینی برای تبرک بخشیدن به یک شیء یا موجود زنده یا یک باور و اسطوره
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
sacramental
sacred
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
sacramentalism, sacramentarianism
اعتقاد به آیین‌های قدسی و اشیای مقدس و به نقش تأثیرگذار آنها در رستگاری انسان
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
sacramentalist, sacramentarian
کسی که قائل به تقدس‌گرایی است
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
sacramentarian
sacramentalist
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
sacramentarianism
sacramentalism
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
sacred precinct
temenos
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
sacred texts
نگاه کنید به: کتاب‌های مقدس
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
sacred travel, metaphysical tourism
نوعی موضوع‌گردی که در آن امکان دیدار از مراکز مهم معنوی جهان را برای مؤمنان سنتی، عمدتاً خانم‌های میان‌سال، فراهم می‌کنند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نگاه کنید به: درخت زندگی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
آثار بنیادی که پیروان یک دین یا آیین به آن اعتقاد دارند متـ . متون مقدسsacred texts
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
sacred, sacramental
ازنـظر امـیـل دورکـیــم، ویـژگـی اموری در جامعه که روزمره نیستند و لاهوتی و معنوی‌اند متـ . مقدس
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
sacrificial anode
نگاه کنید به: آند گالوانی
حوزه موضوعی: خوردگی، شیمی