واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4667
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
paedophilia
pedophilia
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
paedophiliac
pedophiliac
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
تنها سرده از گل‌‌صدتومانیان که اغلب آنها علفی چندساله به ارتفاع نیم تا یک‌ونیم متر و برخی از آنها به‌صورت درختچه‌های یک‌ونیم تا سه‌متری هستند و برگ‌هایشان مرکب با بریدگی‌های عمیق و گل‌هایشان درشت به رنگ‌های سفید و زرد و قرمز و اغلب معطر است و در اواخر بهار و اوایل تابستان شکفته می‌شود؛ این گیاهان بومی آسیا و جنوب اروپا و غرب امریکای شمالی هستند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
تیره‌ای از خاراشکن‌سانان اغلب علفی چندساله با یک سرده و حدود 33 گونه به ارتفاع نیم تا یک‌ونیم متر که برگ‌هایشان مرکب با لَپ‌های عمیق و گل‌هایشان بزرگ و اغلب معطر است که در اواخر بهار و اوایل تابستان به رنگ‌های مختلف ازجمله قرمز و سفید و زرد دیده می‌شود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
PAG
plasma arc gouging
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
عمل فراخواندن کسی، معمولاً به‌طور مکرر، برای مراجعۀ فوری متـ . پی‏جویی
حوزه موضوعی: عمومی
تنظیم صفحه با در نظر گرفتن مقتضیات مطالب درج‏شده
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
چاپگری که متن یک صفحه را یکجا چاپ کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
یکی از زیرگزینه‏های پرونده که امکانات تنظیم مشخصات اصلی صفحه از قبیل طول سطر و فاصلۀ بین سطرها را فراهم می‏کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
دستگاهی که به‌وسیلۀ آن، شخص برای تماس گرفتن با جایی فراخوانده شود
حوزه موضوعی: عمومی
Paget’s disease, osteitis deformans
نوعی بیماری که به علت ضخیم شدن مزمن استخوان به وجود می‌آید
حوزه موضوعی: اَرتاپزشکی
PAI
periodic annual increment
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
paid area
fare paid area
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
رسانه‌ای که برای انتشار خبر یا پیام پول دریافت می‌کند
حوزه موضوعی: روابط‌عمومی و تبلیغات بازرگانی
جابه‏جایی مسافر با اخذ مبلغ اضافه در شروع سفر یا در حین انتقال
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
سامانۀ جابه‏جایی مسافر با اخذ مبلغ اضافه در شروع سفر یا در حین انتقال
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
pain disorder
اختلالی روانی که جسمی‌نمود است و مهم‌ترین تظاهر آن دردهای شدید و مزمن است متـ . اختلال درد روان‌زاد psychogenic pain disorder اختلال درد جسمی‌نمود somatoform pain disorder
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
pain sense
nociception
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
painful ejaculation
odynorgasmia
حوزه موضوعی: علوم سلامت
پراکنه‌ای از رنگ‌دانه در محملی رزینی که پس از پوشانش سطح و خشک یا پخته شدن، پوسه (film) جامدی ایجاد می‌کند
حوزه موضوعی: خوردگی، شیمی، قطعات و اجزای خودرو، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
paint remover, stripper 1
ماده‌ای که پس از مالیده شدن بر پوشش، آن را نرم و برداشتن پوشش را از سطح آسان می‌کند
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
ورزشی فردی یا گروهی که در آن شرکت‌کنندگان با تفنگ مخصوص توپ‌های حاوی رنگ را به حریفان خود شلیک می‌کنند
حوزه موضوعی: ورزش
قطعه‌طنابی که به قایق می‌بندند و از آن برای مهار یا کشیدن قایق استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
painter
scenic artist
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
Painter
Pictor
حوزه موضوعی: نجوم‌
painty taste
گشته‌طعم ناشی از اکسایش روغن‌های حاوی لینولئات، مانند سویا و کانولا، که براثر حرارت بسیار بالا ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
pair annihilation, annihilation
پدیده‏ای که در آن ذره‏ای با پادذرۀ متناظرش برخورد می‏کند و هر دو ناپدید می‏شوند و انرژی آنها به دو یا چند فوتون تبدیل می‏شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
pair of bitts
mooring bitt
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
pair production
پدیدۀ نسبیتی تبدیل انرژی به ماده که در آن فوتون‌های پرانرژی، در گذر از محدودۀ میدان الکتریکی قوی، به‏طور هم‏زمان به یک الکترون منفی و یک الکترون مثبت (پوزیترون) تبدیل می‏شوند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
paired samples
matched pairs
حوزه موضوعی: آمار‏