واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4667
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
هر محصول نرم‏افزاری که بتوان آن را به‌صورت آماده و در صورت نیاز با تغییرات و سفارشی‏سازی محدود از فروشندگان نرم‏افزار تهیه کرد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
packaging 1
نگاه کنید به: package 1
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
packaging 2
package 2
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
packaging adhesive
چسبی که در بسته‌بندی انواع محصولات و فراورده‌های غذایی از آن استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
packaging materials
مواد مورد استفاده در بسته‌بندی
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
packed column
packed tower
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی شیمی
packed tower, packed column
برج مخصوص جذب یا جداسازی مواد، که برای افزایش سطح تماس، با ذرات ریزی پر می‏شود و در آن مایعِ درحال‌ریزش و شارۀ بالارونده در مجاورت هم قرار می‏گیرند
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی شیمی
Packer's can
key-opening can
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
packer's end
canner's end
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
در شبکه‌های داده‌ای، مانند اینترنت، بخش آغازین یک بستک که جریان‌های داده‌ای دارای مبدأها و مقصدهای مختلف را تشخیص می‌دهد و مسیردهی را ممکن می‌کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
packet-based network
شبکه‌ای که میان نقاط انتهایی آن مداری برقرار نمی‌شود و اطلاعات آن در بستک‌های کوچکی به‌سوی مقصد هدایت می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
packet, datagram
زیرمجموعه‏ای از یک پیام کامل که با شناسایی آن می‏توان مسیر پیام را مشخص کرد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
packing
نگاه کنید به: package 1
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
بستن بارها به‌صورت ایمن
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی، حمل‏ونقل ریلی
packing 2
آرایش ذرات جامد در رسوب یا سنگ رسوبی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
packing 3
cover 3
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
قطعه‌ای مخصوص آب‌بندی با طراحی ویژه که در انتهای پیستون سیلندر ترمز قرار می‌گیرد تا با چسبیدن به جدارة سیلندر از نشت هوا در هنگام ترمزگیری جلوگیری ‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
packout rust formation
تشکیل زنگ براثر نشت آب و تجمع رطوبت در بین پیچ‌و‌مهره‌های فولادی که موجب تخریب ساختار سازه می‌شود
حوزه موضوعی: خوردگی
سنگ کربناتی دانه‌چیرۀ گِلی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
pad 1
rail pad
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
pad 2
helipad
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
صفحه‏ای لوح‏مانند که معمولاً به‌عنوان زیردستی یا محلی ویژه برای انجام کارهایی همچون اشاره کردن و هدایت کردن و طراحی در رایانه به کار می‏رود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
pad time, make up time, premium time
نوعی زمان مجاز بیکاری که در آن راننده‏ حتی اگر کار نکرده باشد، حداقل دستمزد را دریافت می‏کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
فرایند اضافه کردن فلز به مقطع دیوارۀ قطعۀ ریختگی معمولاً از مخزن تغذیه، برای اطمینان از تغذیۀ کامل فلز در قسمت‌هایی که در صورت نرسیدن فلز کافی به آنها، در حین انجماد دچار تَرَک انقباضی می‌شوند
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
آمیزه‌ای مقاوم به گرما که از آن در زیر رویه استفاده می‌کنند و با کمک آن مَنجید تایر به قطر مورد نظر می‌رسد
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
paddle-shift gearbox
semi-automatic gearbox
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
paddle-wheel effect
propeller walk
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
محوطۀ کوچک یا مرتعی محصور که برای چرا و گردش یک یا چند رأس دام در نظر گرفته می‌شود
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم دامی
وسیله‌ای که با آن رایانک را نگه می‌دارند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
paedophile
pedophile
حوزه موضوعی: روان‏شناسی