واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 211
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
jumbo boom
heavy derrick
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
یکی از دستورهای برنامه که باعث تغییر روند اجرا می‌شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
وقفه یا پرشی در روند پیشرفت رویداد یا رابطۀ بین دو نما، هنگامی که پاره‏ای از فیلم به‌عمد یا غیرعمد، براثر تدوین اشتباه، از فیلم حذف شود
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
jump fire
spot fire
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
باله‌ای که آن را از شکم جدا می‌کنند و جانشین بخشی به همان شکل و اندازه در ساعد می‌کنند تا از بالۀ ساعد برای جراحی زیبایی و ترمیمی استفاده کنند
حوزه موضوعی: پیوند
jump seat/ jumpseat
صندلی‌ای در اتاقک خلبان که خدمۀ پرواز از آن استفاده نمی‌کنند، اما سایر خدمۀ مجاز هواگَرد می‌توانند آن را اشغال کنند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
jump shooter
1. بازیکنی که در انجام پرتاب‌های جفت مهارت خاص دارد 2. بازیکنی که پرتاب جفت انجام می‌دهد
حوزه موضوعی: ورزش
jump shot, jumper
در بسکتبال و هندبال (handball)، پرتاب توپ به‌قصد سبد یا دروازه همراه با جهش به‌نحوی‌که هر دو پا از زمین جدا شوند
حوزه موضوعی: ورزش
jumped
sautillé
حوزه موضوعی: موسیقی
بخشی از درز مضاعف که به علت خوب فشرده نشدن، سست و برآمده است
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
jumper 1
showjumper 1
حوزه موضوعی: ورزش
jumper 2
jump shot
حوزه موضوعی: ورزش
jumper 3
showjumper 2
حوزه موضوعی: ورزش
جابه‌جا کردن دکل درختی در وضعیت عمودی به یک مکان مناسب‌تر در بارانداز
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
jumping gene
transposon
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
jumping shoes
powerizer
حوزه موضوعی: عمومی
کارشناس صلاحیت‌دار هوایی که چتربازان را از زمان ورود به هواگَرد تا خروج از آن تحت نظارت دارد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
jumpseat
jump seat
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
تیره‌ای از گندم‌سانانِ غالباً علفی و آب‌رُست با گُل‌پوش شش‌قطعه‌ای و میوۀ پوشینه
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
تیره‌ای از قاشق‌واش‌سانانِ علفی با برگ‌های طوقه‌ای و پوشانندۀ قاعدۀ ساقه که گل‌آذین سنبله یا خوشه‌ای با میوۀ خشک دارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
junction closure
junction misclosure
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
نگاه کنید به: یک‌سوساز پیوندی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
لیزری که در آن چشمۀ گسیل باریکه، پیوندگاه یک قطعۀ نیم‌رساناست
حوزه موضوعی: فیزیک‏
junction misclosure, junction closure
اختلاف در تعیین موقعیت یا ارتفاع یک پیوندگاه در دو نوبت نقشه‌برداری متوالی
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
junction point
branch point 1
حوزه موضوعی: فیزیک‏
وسیله‌ای که با عبور دادن الکترون از پیوندگاه بین دو نیم‌رسانا با خواص الکتریکی مخالف تولید جریان مستقیم می‌کند متـ . دیود پیوندی junction diod
حوزه موضوعی: فیزیک‏
ایستگاهی که بیش از دو مسیر را به هم پیوند دهد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
نوعی ترانزیستور که در آن سدهای گسیلنده و گردآورنده در ناحیه‌های نیم‌رسانا با رسانایی مخالف تشکیل می‌شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
junctional extrasystole
nodal extrasystole
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
juncture
واحدی زبرزنجیری و مرزنما که می‏تواند در سطح واژه و گروه تمایز معنایی ایجاد کند
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی