واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 211
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
چگونگی درزه‏ها یا وجود آنها در یک تودۀ سنگی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
مرحله‏ای از رشد غلات که در آن طول میان‏گره‏های ساقه افزایش می‌یابد
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
jointly continuous
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
تیری چوبی یا فلزی که از آن برای انتقال مستقیم بار به تیرهای دیگر استفاده شود
حوزه موضوعی: مهندسی عمران
jordanon
microspecies
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
بخشی از محور که در داخل یاتاقان لغزشی قرار دارد و در درون آن می‌چرخد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
journey duration
travel time 2
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
journey speed
overall travel speed
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
journey time
مدت‏زمان صرف‏شده در سفر بین دو حوزه، از لحظۀ خروج از توقفگاه تا توقف در مقصد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
1. هر کدام از چهار سیارۀ بزرگ و گازی منظومۀ شمسی، شامل مشتری و زحل و اورانوس و نپتون 2. هر سیارۀ بزرگ و گازی، مانند مشتری، در منظومه‏های دیگر
حوزه موضوعی: نجوم‌
احساس خوشحالی و شعف و وجد بسیار ناشی از رضایت یا آسایش
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
joystick
افزارۀ اشارۀ اهرم‏مانندی که در همۀ جهت‌ها حرکت می‏کند و هدایت‏کنندۀ اشاره‏گر یا دیگر نشانه‏های نمایشی است
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
JPEG
Joint Photographic Experts Group
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: ستاد مشترک
حوزه موضوعی: علوم نظامی
judicial separation
legal separation
حوزه موضوعی: مطالعات زنان
برداشت‍ی که به حکم دادگاه برای رفع اختلاف ملکی انجام می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
Juglandaceae
تیره‌ای از راش‌سانانِ درختی با برگ‌های مرکب و گُل‌آذین دُم‌گربه‌ای (catkin) تک‌جنسی و گل‌های بدون گلبرگ
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Juglans
سرده‌ای از گردوئیانِ درختی خزان‌دار به بلندی 10 تا 40 متر با برگ‌های مرکب شانه‌ای و 21 گونه
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
هریک از دو سیاهرگ بزرگ که خون را با عبور از گردن به قلب بازگرداند متـ . سیاهرگ وداجی
حوزه موضوعی: پزشکی، زیست‏شناسی
فرایند جداسازی ناخالصی‌ها و رسوبات از آبمیوه
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
رژیم غذایی بسیار کوتاه‌مدت و عموماً یک تا سه‌روزه‌ای که در طول آن فرد با هدف حذف فلزات سنگین یا دیگر مواد سمی از بدن، فقط آبمیوه و آب سبزی می‌نوشد متـ . آبمیوه‌درمانی juice therapy
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: روزۀ آبمیوه
حوزه موضوعی: تغذیه
juiciness, succulence
کیفیتی دریافتنی مربوط به حس چشایی که ناشی از وجود آب در مادۀ غذایی است
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
juicy, succulent 1
ویژگی مادۀ غذایی‌ای که در بافت آن آب فراوانی وجود دارد
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا، گردشگری و جهانگردی
juillet (fr.)
July
حوزه موضوعی: عمومی
juin (fr.)
june
حوزه موضوعی: عمومی
jujuba
jujube
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
jujube, jujuba
نگاه کنید به: عناب رسمی
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
July, juillet (fr.)
هفتمین ماه سال میلادی، بعد از ژوئن و قبل از اوت
حوزه موضوعی: عمومی
jumbo bag
big bag
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی