واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 211
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
jew's harp, gewgaw, jew's trump, jaw's harp, trump
ساز فلزی یا چوبی با بدنه‌ای نعل‌شکل و زبانه‌ای که یک سر آن به وسط انحنای ساز وصل میشود
حوزه موضوعی: موسیقی
jew's trump
jew's harp
حوزه موضوعی: موسیقی
نوعی فمینیسم که به نقد قوانین و متون و بنیادهای مردمحور آیین یهود و پی‌‌ریزی رویکردی یهودی برای مذهب و فعالیت‌های اجتماعی زنان می‌پردازد
حوزه موضوعی: مطالعات زنان
JHUI
fuel farms
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
عروسکی که از میان سینۀ آن نخی رد می‌شود که یک سر آن به یک شیء ثابت و سر دیگر آن به دست نوازندۀ دوره‌گرد متصل است و با حرکت دست نوازنده و نخ حرکت می‌کند
حوزه موضوعی: هنرهای نمایشی
دسته‏ای از خودصداهای تکانه‏ای که از تعدادی شی‏ء یا زنگوله تشکیل شده است و براثر برخورد آنها به یکدیگر صدا تولید می‏شود
حوزه موضوعی: موسیقی
jingling Johnny
Turkish crescent
حوزه موضوعی: موسیقی
تغییرات کوتاه‏مدت و اتفاقی در زمان‌بندی و فاز نشانک‌ها/ سیگنال‌های ارسالی که به خطا و اختلال در هم‏زمان‏سازی منجر می‏شود
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
مربوط به فرایند لغزش
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
job involvement
میزان یکسان‌پنداری (identification) روان‌شناختی فرد با شغلش
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
job satisfaction
نگرش فرد به شغل خود که به میزان خشنودی وی از درآمد و محیط کار و علاقه‌مندی به آن بستگی دارد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
سوارکار حرفه‌ای که در مسابقات اسب‌دوانی شرکت می‌کند
حوزه موضوعی: ورزش
jog
jogging
حوزه موضوعی: ورزش
کسی که نرم‌دوی می‌کند
حوزه موضوعی: ورزش
jogging trampoline
minitrampoline
حوزه موضوعی: ورزش
jogging, jog
دویدن آرام و پیوسته برای تمرین و کسب آمادگی
حوزه موضوعی: ورزش
join vision
shared vision
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
محل به هم پیوستن چند عنصر سازه‏ای
حوزه موضوعی: مهندسی عمران
joint 2
نوعی شکستگی در سنگ که براثر آن هیچ‏گونه جابه‏جایی در دو طرف سنگ مشاهده نمی‌شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
joint 3
محل اتصال دو یا چند استخوان بدن که عملکرد اصلی آن ایجاد حرکت و انعطاف‌پذیری سازۀ بدن است متـ . بند 4
حوزه موضوعی: اَرتاپزشکی
joint author 1
co-author 1
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
joint author 2
co-author 2
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
رأی‌گیری در نشستی که نمایندگان هر دو مجلس قانونگذاری در آن حضور دارند
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
joint capsule
articular capsule
حوزه موضوعی: اَرتاپزشکی
حفره‏ای انحلالی که چگونگی گسترش آن را یک درزه تعیین می‌کند
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
joint density
نسبت طول درزه به واحد سطح
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
joint distribution
توزیع یکجای دو یا چند متغیر تصادفی متـ . توزیع چندمتغیره multivariate distribution
حوزه موضوعی: آمار‏
خانواده‌ای که در آن شماری از اعضای تباری یک‌سویه در کنار یکدیگر همراه با همسران و فرزندانشان در خانه‌ای واحد و تحت اقتدار یکی از اعضای گروه زندگی می‌کنند
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
تعداد درزه در واحد مساحت
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
joint gap, expansion opening
فاصلۀ بین ریل‌ها در محل اتصال که انبساط ریل را امکان‌پذیر می‌سازد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی