واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 230
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
just-noticeable difference, least-noticeable difference
← آستانة افتراق
J magnitude
قدر عبوری از پالایۀ جِی
نوعی جوش شیاری که به شکل نیم‌لاله است
jabber
جریان پیوستۀ داده‏های تصادفی که در نتیجۀ برخی خرابی‌ها به شبکه منتقل می‏شود
jabbering
ارسال جریان پیوستۀ داده‏های تصادفی به شبکه، در نتیجۀ برخی خرابی‌ها
نوعی مادگی که با اتصال دو شاخه یا چندشاخه به آن اتصال الکتریکی برقرار می‏شود
jack arch 1
نگاه کنید به : flat arch 1
jack arch 1
نگاه کنید به : flat arch 1
jack pool
استخر مجهز به دستگاه تولید موج
هرنوع بینه‌بَری که به‌صورت غیرفنی انجام شود
فرمول‌دار
نام تجارتی حوضچه‏ای که از اطراف آن آب با فشار به داخل پاشیده می‏شود
jagged
نگاه کنید به : laciniate
برداشتن گوِه‌ای از روی پا برای اصلاح بدشکلی پا
نسبت تعداد وسایل نقلیه به واحد طول در هنگام راه‏بندان
ویژگی افزاره یا سامانه‌ای که در برابر اختلال ‌اثرپذیر نیست یا اثرپذیری آن ناچیز است
وسیله‏ای که برای ایجاد نشانک‌های غیرمطلوب در دستگاه گیرنده یا مختل کردن ارتباط به کار می‏رود
داربَر سبک دوغلتکی که معمولاً با یک دکل و بازو بر روی کامیون سوار می‌شود و برای داربَری و بارگیری به‌کار می‌رود
jammer logging
عملیات بینه‌بَری با استفاده از بینه‌کش که در آن بینه‌ها تا فاصلۀ صد متر از محل قطع کشیده می‌شوند
نشانک الکترونیکی ناخواسته‌ای که معمولاً در سامانه‌های مخابراتی همراه با نشانک صدا یا تصویر دریافت می‌شود و آن را مخدوش می‌کند متـ . پارازیت parasite
دوره‌ای از هوای ملایم در اواخر ژانویه در ایالات متحده که معمولاً هرساله برگشت می‌کند و این دوره در شمال شرق ایالات متحده بارزتر و در غرب میانه کمتر بارز است
January, janvier (fr.)
نخستین ماه سال میلادی، بعد از دسامبر و قبل از فوریه
janvier (fr.)
نگاه کنید به : January
janvier (fr.)
نگاه کنید به : January
برداشتن گوِه‌ای از کف پا برای اصلاح بدشکلی پا
jar burial, pithos burial
هرگونه تدفین در ظروف سفالی مانند خمره‌های بزرگ و کوچک یا تکه‌های خمره یا خمره‌های شکسته
آزمونی برای تعیین نوع مادۀ منعقدکننده و چندۀ بهینۀ آن در تصفیۀ آب
jaw
هریک‌ از دو ساختار استخوانی‌ در بیشتر مهره‌داران‌ که‌ تعیین‌کنندۀ حدود دهان‌ است‌ و دندان‌ها در آن‌ قرار دارند متـ . آرواره‌
jaw clutch
نگاه کنید به : dog clutch
jaw's harp
نگاه کنید به : jew's harp