واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1834
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
circumcision
برداشتن پیش‌پوست آلت ازطریق جراحی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
female circumcision
نگاه کنید به: ناقص‌سازی تناسلی زنان
حوزه موضوعی: علوم سلامت
شخص صاحب صلاحیت و توانا در زمینه فنّاوری رایانه و محاسبات رایانه‏ای
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: خدمات کاروَری متمرکز
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
service 2
مجموع فعالیت‌هایی که واحدهای اقامتی و پذیرایی و خدماتی برای تأمین نیازهای مختلف مشتریان انجام می‏دهند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
خدماتی که به کاروَر امکان می‌دهد بدون اجازه خط تماس بین دو مشترک خدمات خاص مرکز تلفن یا بین مشترک خدمات خاص مرکز تلفن و مشترک بیرونی را برای دریافت تماس اضطراری یا هر دلیل دیگر آزاد کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
هرگونه خدمات فنّاوری اطلاعات که ازطریق اَبر و از دور قابل دسترسی باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
خدماتی که بتوان در محیط اَبر ارائه کرد، مانند خدمات زیرساخت و نرم‌افزار و بن‌سازه و ذخیره‌سازی و امنیت اختـ . خا ـ XaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
ارائۀ خدمات امنیتی اَبری به زیرساخت‌ها و برنامه‌های اختصاصی میزبانی‌شده در اَبر یا کارخواهان سامانه‌های خصوصی، براساس میزان تقاضا اختـ . خام 1 SECaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نوعی خدمات انبارش که ازطریق محیط اَبرواره در اختیار کاربران داخلی یا خارجی گذاشته می‌شود، مانند خدمات پشتیبان‌گیری و بایگانی و بازیابی اختـ . خان STaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
ارائۀ رسانۀ شبکۀ اجتماعی به فراهم‌سازان و کاربران با فراهم‌سازی مسیری جدید برای همکاری گسترده در زمینۀ نوآوری‌های بدون محدودیت درجهت برقراری ارتباط و همکاری اختـ . خاب PaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نوعی خدمات ویژه در بعضی از محیط‌های اَبری که امکان دسترسی به داده‌های باارزش و متفاوتی را فراهم می‌کند اختـ . خاد DaaS1
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
شاخه‌ای نو در رایانش اَبری که به شرکت‌ها امکان می‌دهد از منطق رایانش و پردازش در داخل خود شرکت استفاده کنند بی‌آنکه به نسخه‌های نرم‌افزاری دارای امتیاز بهره‌برداری و دستگاه‌های پردازش و سخت‌افزار رایانش نیاز داشته باشند اختـ . خارا CaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
infrastructure as a service
ارائۀ منابع رایانشی، مانند رایانه‌ها‌ی خدمات‌دهنده با کارایی بالا و مراکز داده‌ای، به فراهم‌سازان خدمات و کاربران اَبر اختـ . خاز IaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
ارائۀ خدمات اشتراک سخت‌افزار به کاربر اَبر اختـ . خاسا HaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
desktop as a service
یکی از خدمات جدید اَبری که برای کارهای رایانه‌ای رومیزی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد اختـ . خامیز DaaS 2
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
الگویی تجاری برای ارائۀ نرم‌افزار به کاربر نهایی که در آن نرم‌افزار در قالب خدمات به کاربر ارائه می‌شود اختـ . خانا SaaS
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
خدماتی شخصی که واحدهای پذیرایی ـ اقامتی سطح بالا ارائه می‌دهند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
بخشی از خدمات گردشگری که هزینۀ آن در قیمت برنامۀ سفر در نظر گرفته نشده ‌است، اما مسافر امکان انتخاب و خرید آن را دارد
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
امکانی برای دریافت تاریخ و زمان و شمارۀ تماس‌گیرنده از طریق دستگاه مشترک متـ . خدمات ارائۀ مشخصات برخوان
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدمات ارائه نام تماس‌گیرنده
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدمات ارائۀ مشخصات تماس‌گیرنده
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
امکانی برای دریافت تاریخ و زمان و شماره و نام تماس‌گیرنده از طریق دستگاه مشترک متـ . خدمات ارائۀ نام برخوان
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
three party supplementary service, three party
خدماتی که کاربر با استفاده از آن می‏تواند به‌طور هم‏زمان با دو مشترک ارتباط برقرار کند؛ این ارتباط به‌صورت متناوب است متـ . ارتباط سه‏طرفه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
value-added service, VAS, enhanced service
خدماتی که امکاناتی افزون بر خدمات مخابراتی پایه، مانند پست صوتی و انواع خدمات اطلاعات و تحویل محتوا (content delivery)،‌ را برای مشترک فراهم می‌آورد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
در مراقبت پرواز، اطلاعاتی که مراقب پرواز دربارۀ جهت پرواز، (heading) و فاصله و سطح پرواز، بدون هیچ توصیه‌ای، در اختیار خلبان قرار می‌دهد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
information services
فعالیت‌های مربوط به عرضۀ اطلاعات و خدمات مرتبط با آن بنا به نیاز کاربران
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
خدماتی که کتابخانه در پاسخ به نیازهای کاربران دربارۀ یک موضوع ارائه می‌دهد
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
دستگاه‌های خودکار اطلاع‌رسانی در فضاهای عمومی مهمان‌خانه که امکان دستیابی مهمانان به اطلاعات مربوط به رخدادهای داخلی مهمان‌خانه و برنامه‌های محلی را فراهم می‌کند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
خدماتی برای راهنمایی رایگان به‌منظور هدایت متقاضیان در دستیابی به اطلاعات و داده‌های موردنیاز
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی