واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1114
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
vegetable fat
فرآوردۀ گیاهی سرشار از چربی که در دمای اتاق جامد است متـ . چربی‌ نباتی
oil and grease, fats oil and grease, FOG 2, grease and oil
گروهی از ترکیبات آلی نامحلول در آب، شامل بقایای چربی حیوانی و موم و اسیدهای چرب آزاد و صابون و روغن‌های معدنی و روان‌سازها و برخی مواد غیرچرب، که در فاضلاب یافت می‌شوند
التهاب بافت چربی
panniculitis, adipositis
ملتهب ‌شدن بافت چربی زیرپوستی
افزایش چربی بدن
تودة نرم و خوش‌خیم بافت چربی
یاخته‌ای که چربی را جذب یا هضم می‌کند
ویژگی آن دسته از مولکول‌ها که در حلاّل‌های چربی‌گون به‌سهولت حل می‌شوند
adipogenic 1
مادۀ ایجادکنندۀ چربی
adipogenic 2
ماده‌ای که چربی آن را به وجود می‌آورد
ساخته ‌شدن چربی در بدن
زدودن چربی و گریس از روی سطح فلز با استفاده از بخار حلاّل متراکم‌شده
نوعی نانوذرۀ ساخته‌شده از مولکول‌های چربی در اطراف یک هستۀ آب‌‌دوست
← چربی‌سنج شیر
وسیله‌ای برای اندازه‌گیری میزان چربی شیر متـ . چربی‌سنج
تجزیۀ چربی‌ها در نبود اکسیژن
تجزیۀ مولکول‌های چربی در مجاورت اکسیژن که با تولید انرژی همراه است
مادۀ دارای خاصیت چربی‌کاهی
lipotropy, lipotropism
فعالیت سوخت‌وسازی که به از بین رفتن یا کاهش رسوبات چربی در کبد منجر می‌شود
lipophobe, lipophobic
ویژگی بخشی از مولکول که از حلاّل‌های آلی گریزان است
lipophobicity, lipophobia
ویژگی آن دسته از ترکیبات شیمیایی که ‌چربی‌ها را پس می‌زنند
oil trap 1, oil interceptor, grease trap, grease separator
دستگاهی برای جمع‌آوری و جداسازی چربی و روغن از فاضلاب متـ . جداساز روغن oil separator
فرایند جدا کردن چربی و روغن از فاضلاب یا پساب
لایه‌ای از چربی که در زیر پوست نهنگ‌ها و دیگر پستانداران دریایی قرار دارد
sebum, cutaneous sebum, sebum cutaneum
ترشح غدد موجود در پوست که عموماً از چربی و کراتین و مواد یاخته‌ای تشکیل شده است
شبیه به چربینه یا تولیدکنندۀ آن
trolley
وسیله‏ای چرخ‏دار برای حمل انواع وسایل و خوراکی‌ها در غذاخوری/ رستوران
مجموعه‏ای از یک محور و دو چرخ که به‌صورت ثابت به هم متصل شده‏اند و چرخ‌ها فاصله‏ای متناسب با عرض خط دارند و به‌صورت یکپارچه دَوران می‏کنند
چرخ ـ محوری که معمولاً بعد از چرخ ـ محور پیشرو قرار می‏گیرد و نیروی محرکه به آن وارد نمی‏شود