واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
empty energy, empty calorie
ویژگی غذاهای غنی از کربوهیدرات که دارای انرژی زیاد و مقادیر بسیار ناچیز مواد مغذی‌اند متـ . انرژی خالی
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: روان‌مایه
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
energy expenditure, caloric expenditure
آن مقدار انرژی که فرد در 24 ساعت مصرف می‌کند متـ . انرژی مصرفی
حوزه موضوعی: تغذیه
resting energy expenditure
آن مقدار انرژی که فرد در حالت استراحت مصرف می‌کند متـ . انرژی مصرفی آرامش
حوزه موضوعی: تغذیه
estimated energy expenditure
آن مقدار انرژی مصرفی یک فرد در طی یک فعالیت خاص که با یکی از روش‌های برآورد انرژی برآورد شده است متـ . انرژی مصرفی برآوردی
حوزه موضوعی: تغذیه
basal energy expenditure
آن مقدار انرژی که فرد برای انجام فعالیت‌های حیاتی در حالت استراحت کامل بدنی و ذهنی مصرف می‌کند متـ . انرژی مصرفی پایه
حوزه موضوعی: تغذیه
مقدار متوسط انرژی که یک فرد در طول یک روز عادی مصرف می‌کند متـ . انرژی مصرفی روزانه
حوزه موضوعی: تغذیه
total energy expenditure
مجموع انرژی مصرفی در حالت آرامش و انرژی مصرفی در حالت فعالیت و انرژی حاصل از اثر حرارتی که فرد در 24 ساعت مصرف می‌کند متـ . انرژی مصرفی کل
حوزه موضوعی: تغذیه
دستمزدی که بابت بازگردانی پرداخت می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
تنها قمر شناخته‏شدۀ پلوتون به قطر نصف این سیاره که جنس آن، مانند پلوتون، بیشتر از یخِ آب است
حوزه موضوعی: نجوم‌
curriculum vitae, CV 3, résumé 2 (fr.)
چکیدۀ شرح حال افراد شامل مشخصات فردی و پیشینۀ تحصیلی و اطلاعات دیگر
حوزه موضوعی: عمومی
catalogue 3
دفترچه‏ای که طرز کار دستگاهی را نشان دهد
حوزه موضوعی: عمومی
کارهایی که در یک ساختگاه انجام می‌گیرد، اما در مقایسه با ساخت‌وساز و تأسیسات اصلی جانبی تلقی می‌شود
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
caravanette
واگنی کوچک با امکانات محدود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نوعی خودرو یا واگنی که به خودرو وصل می‏شود و دارای امکاناتی از قبیل تختخواب و مبلمان و وسایل شست‏وشو است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نوعی کاروانک جمع‌شو و بازشو که به‌صورت یدک پشت وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای وصل می‌شود و در آن خدمات اقامتی و تسهیلات خودپذیرا فراهم است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
کاروانکی اساساً ایستا، اما قابل حمل که در یک مکان مستقر است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
نوعی کاروانک که دارای چرخ است و به‌صورت یدک به پشت وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای وصل می‌شود و در آن خدمات اقامتی و تسهیلات خودپذیرا فراهم است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
caravan holiday home
کاروانکی اساساً ثابت که در آن خدمات اقامتی و تسهیلات خودپذیرا برای گردشگران فراهم است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
محلی برای استقرار کاروانک‌ها
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
خودروِ مسافری یا باری که ظرفیت آن بیش از سواری و کمتر از مینی‏بوس باشد
حوزه موضوعی: مشترک حمل‏ونقل
شخصی که با کاروانک سفر کند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
operator, opérateur (fr.)
شخص متصدی کار کردن با دستگاهی خاص
حوزه موضوعی: عمومی
فردی در هواپیمای سوخت‌رسان که هدایت آوند را بر عهده دارد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: بخش کاریاری
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
نگاه کنید به: محفظه 1
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
percussion vessels, vessels
دسته‏ای از خودصداها که دارای یک یا چند ظرف سفالی یا فلزیِ عمدتاً کاسه‏ای یا کوزه‏ای‏شکل هستند
حوزه موضوعی: موسیقی
واحد تشکیل‌دهندۀ کاسۀ گل در گیاهان دولپه‌ای که معمولاً سبز و برگ‌مانند است * مصوب فرهنگستان اول
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ویژگی گل‌پوشی که دارای کاسبرگ است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
voltage depression
کاهش مداوم و معنی‌دار ولتاژ در کل یا بخشی از یک سامانۀ قدرت
حوزه موضوعی: مهندسی برق