واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
alley 2
راه باریک بین منازل مسکونی برای دسترسی به آنها
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
poverty tourism, poorism
بازدید گردشگران از محله‌های فقیرنشین برای مشاهدۀ شیوۀ زندگی آنها
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
fertilizer
هرنوع ماده‏ای که برای حاصلخیزی خاک به کار می‌رود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
organic fertilizer
کودی که منشأ گیاهی یا دامی دارد و برای تقویت خاک به کار می‌رود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
مدفوع و ادرار انسان که به‌عنوان کود در زمین‏های کشاورزی مصرف می‏شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
fast-release fertilizer, quick-release fertilizer
کودی که سرعت انحلال آن در آب زیاد است
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
manure, dung
کودی که منشأ آن فضولات دام و ماکیان است
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
starter fertilizer
کودی که در مقادیر کم به خاک اضافه می‌شود تا رشد اولیۀ گیاهان به‏ویژه نیامداران را تسریع کند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
green manure
کودی حاصل از کشت گیاهان و زیر خاک کردن آنها
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
topdressing 2
کودی که به گیاه درحال‏رشد داده می‌شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
chemical fertilizer
کودی که حاوی یک یا چند مادۀ معدنی است
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
complete fertilizer
کودی که عناصر نیتروژن و فسفر و پتاسیم دارد
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
slow-release fertilizer, slow-acting fertilizer
کودی که سرعت انحلال آن در آب کمتر از کودهای دیگر است
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
liquid fertilizer/ liquid fertiliser
محلولی دارای عناصر غذایی گیاهی
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
balanced fertilizer
کودی که دارای نسبت‌های مناسبی از چند عنصر معدنی ضروری برای رشدونمو گیاه است
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
nitrogenous fertilizer
دسته‏ای از کودهای شیمیایی طبیعی یا مصنوعی، حاوی ترکیب‌های نیتروژن‏دار، که جذب گیاه می‏شود
حوزه موضوعی: شیمی
کود حیوانی تخمیرشده‏ای که تقریباً نیمی از آن پوسیده است
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
contact placement
قرار دادن توأم کود و بذر در خاک به‌گونه‌ای‌که بذر و کود در تماس مستقیم با هم قرار گیرند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
fertigation, ferti-irrigation
وارد کردن محلول کود در آب آبیاری
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
manure tea
مایعی که پس از اضافه کردن آب به کود دامی از آن خارج می‌شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
manure spreader
دستگاهی که از آن برای انتقال و پخش کودهای دامی استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
broadcasting 2
پخش کردن کود به‌صورت نامنظم
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
coup d'état
اقدام برنامه‌ریزی‌شدۀ بخشی از حکومت‌گران برای سرنگونی هیئت حاکمۀ موجود که ممکن است با توسل به نیروی نظامی صورت پذیرد
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
coup maker
هریک از افرادی که در اقدام به کودتا شرکت دارند
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
fertilizer burn
نوعی خسارت به برگ و ساقۀ گیاه براثر کاربرد بیش‌ازاندازۀ کود و مواد شیمیایی
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
child with a disability
کودکی با یک یا چند نوع کم‌توانی که نیاز به آموزش ویژه دارد
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
اصطلاحی که ناشران در اشاره به کتاب‌های ویژۀ ردۀ سنی کودکان و نوجوانان به کار می‌برند
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
اتاق یا محلی خاص در مهمان‌خانه/ هتل که در آن از کودکان مراقبت می‌شود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
pedophile/ paedophilia, pedophilic
فرد دچار کودک‌کامی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
pedophiliac/ paedophiliac
مربوط به کودک‌کامی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی