واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: کشف دانش در دادگان
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: خاک چینی
حوزه موضوعی: سرامیک
نگاه کنید به: بافۀ بازدار هواپیما
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: بافۀ بالارو
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: بافۀ برق قطار
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
نگاه کنید به: بافۀ برگشت
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: بافۀ پشتیبان
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: بافۀ حفاظ‌دار
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نگاه کنید به: بافۀ زیرزمینی
حوزه موضوعی: مهندسی برق
نگاه کنید به: بافۀ ساختمند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: بافۀ ضمیمه
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: بافۀ فرست‌گیر
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: بافۀ فرمان
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
نگاه کنید به: بافۀ کشنده
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
نگاه کنید به: بافۀ گازعایق
حوزه موضوعی: مهندسی برق
نگاه کنید به: بافۀ مسلح
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
بافۀ مهار
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: بافۀ ناقل
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: بافۀ هم‏محور
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: بافۀ هوایی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
بافه‌گذاری ساختمند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: درِ موتور
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
blue vitriol
محلول آبی مس‌سولفات
حوزه موضوعی: شیمی
cathode 2
شیمی الکترود منفی که در آن واکنش کاهش رخ می‌دهد فیزیک‏ چشمۀ گسیل الکترون در لامپ الکترونی
حوزه موضوعی: خوردگی، شیمی، فیزیک‏
dummy cathode, dummy 2
نوعی کاتد که پیش از فرایند آب‌کاری، برای زدودن و جداسازی ناخالصی‌ها از حمام آب‌کاری، به ‌کار می‌رود
حوزه موضوعی: خوردگی
یونی که بار مثبت دارد
حوزه موضوعی: شیمی
کاتیونی که از پروتون‌دار کردن مولکول حلاّل به دست می‌آید
حوزه موضوعی: شیمی
مربوط به کاتیون
حوزه موضوعی: شیمی
سرده‌ای از مطبق‌کاجیان مخروطی با تقریباً نوزده گونۀ همیشه‌سبز و بلندقامت با شاخه‌های فراهم و برگ‌های سخت و تخت نوک‌سوزنی؛ گیاهان این سرده در برزیل و شیلی و گینه‌نو و کالدونیای جدید و جزیرۀ نورفولک و استرالیا می‌رویند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
راسته‌ای از کاج‌تباران (Pinopsida) که تمام مخروطیان کنونی را در بر می‌گیرد؛ این راسته پیش‌ از این مخروطی‌سانان (Coniferales) نامیده می‌شد؛ صفت بارز همۀ کاج‌سانان داشتن ساختارهای زایشی معروف به مخروط است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی