واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 417
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
set decorator
شخصی که مسئولیت کلی آرایش صحنه و ساخت آرایه‏ها را بر عهده دارد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
تعیین فضای فیزیکی و آرایش صحنه و ساخت آرایه‏های آن
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
مربوط به صحنه
حوزه موضوعی: هنرهای نمایشی
mise-en-scene (fr.), setting 3
چینش عناصر مختلف، مانند آرایه‏ها، بازیگران، دوربین، نور، صحنه‏افزار، برای ایجاد تأثیر مطلوب بصری
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
دستیار صحنه‏آرا و مسئول وسایل صحنه که چینش و آرایش اثاثیه و وسایل صحنه بر عهدۀ اوست
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
چینش و آرایش اثاثیه و وسایل صحنه
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
صحنه‌ای که با عناصر ساده و نمادین فضای واقعی را در ذهن تماشاگر القا می‌کند
حوزه موضوعی: هنرهای نمایشی
multiple setting, simultaneous setting, composite setting
صحنه‌ای مرکب از سه یا چند صحنۀ مجزا که هم‌زمان کل صحنۀ نمایش را تشکیل می‌دهد
حوزه موضوعی: هنرهای نمایشی
theatre of operations
بخشی از صحنۀ جنگ که فرمانده عملیات برای هدایت و اجرا یا پشتیبانی عملیات رزمی در منطقۀ جغرافیایی خاص تعیین می‌شود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
multinational operation theatre
منطقه‏ای جغرافیایی از جنگ که فرمانده رزمی برای اجرای مأموریت یا پشتیبانی ویژه تعیین می‏کند؛ این منطقه با توجه به نیروهای مختلف جنگ انتخاب می‏شود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
correct
ویژگی کمیتی که یک مقدار مشخص به آن افزوده یا از آن کاسته شده است تا انحراف‌های آن جبران شود
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
صخره‌ای پلکانی که بر روی آن جای خاصی برای گذاشتن جام وجود دارد و در آن مجراهایی برای هدایت خون قربانی یا دیگر مایعات نثارشده تراشیده شده است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
گیاهی که در درزها و شکاف کوه‏ها و بین خرده‏سنگ‌ها می‌روید
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
نوعی معبد مصری که در صخره‌ای یکپارچه کنده شده است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
صخره یا دامنۀ حاصل از فرسایش با امواج دریا
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
sound 1
آنچه تحت تأثیر آشفتگی صوتی پدید آید و با گوش حس شود
حوزه موضوعی: فیزیک، مهندسی بسپار- تایر‏
tone 2
نتیجۀ ارتعاش‌های ایجادشده از ساز یا حنجره در موسیقی متـ . صوت 3
حوزه موضوعی: موسیقی
کیفیت صوتی یک فضا
حوزه موضوعی: موسیقی
sound mixer 2, mixer 1
فردی که کار صداآمیزی را انجام می‏دهد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
automatic dialogue replacement mixer
فردی که کار صداآمیزی را در هنگام جایگزینی گفتار انجام می‌دهد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
microphone (fr.)
وسیله‏ای که امواج صوتی را به جریان‌های الکتریکی تبدیل کند و برای انتقال یا تقویت صدا به کار رود
حوزه موضوعی: عمومی
sound mixer 3, sound recordist 1, sound engineer
مسئول ضبط صدای فیلم در هنگام فیلم‌برداری، که در تلویزیون هم‏زمان کار صداآمیزی را هم انجام می‏دهد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
نگاه کنید به: صدابردار استودیوی فیلم
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
در سینما، مسئول ضبط صداهای فیلم، در هنگام فیلم‌برداری در استودیو متـ . صدابردار استودیو
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
صدابرداری که صداسازی‏ها را ضبط می‏کند
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
location sound mixer, location mixer
مسئول ضبط صدا و صداآمیزی صداهای ضبط‏شده، در مکان فیلم‌برداری
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
نگاه کنید به: صدابردار موسیقی فیلم
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
صدابردار متخصص در ضبط دقیق موسیقی فیلم که با ویژگی سازها و ترکیب‌های سازگانی/ ارکستری آشنایی دارد متـ . صدابردار موسیقی
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
ضبط صدای فیلم در هنگام فیلم‌برداری
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
1. کیفیتی صوتی که هر نوازنده با ساز خود ایجاد می‌کند 2. رنگ صدایی که براثر آمیزش چند ساز یا منطقة صوتی حاصل می‌شود
حوزه موضوعی: موسیقی