واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 417
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
fixed menu, static menu
صورت‌غذایی که دست‌کم چند ماه تغییری نمی‌کند متـ . منوی ثابت
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی که اقلام آن تا پایان یک دورۀ معین هر روز تغییر می‌کند و پس از آن چرخه تکرار می‌شود متـ . منوی چرخه‌ای
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی شامل دو یا چند صورت‌غذای انتخابی که در مورد آنها با مهمانان از قبل توافق شده است متـ . منوی چندگزینه‌ای
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی متفاوت با صورت‌غذای معمولی که غالباً در آن غذای ملل و اقوام گوناگون بنا به مورد برای تعطیلات یا مراسم خاص یا مهمانان ویژه تنظیم می‌شود متـ . منوی خاص
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت غذایی که در آن برای هر روز هفته غذای مشخصی در نظر گرفته می‏شود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی شامل خوراکی‌هایی با چربی و سدیم و کلسترول و کالری کم که با الزامات تغذیه‌ای سالمندان سازگار است متـ . منوی سالمندان
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی شامل غذاهای سبک ویژۀ شام متـ . منوی شام سبک
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی شامل اقلام صبحانه و ناهار و شام که در تمام ساعات شبانه‌روز قابل عرضه است متـ . منوی شبانه‌روزی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی شامل انواع غذاهای ویژۀ یک ملت یا قوم متـ . منوی قومی
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
table d'hôte menu, table d'hôte
صورت غذایی محدود به چند غذای کامل با قیمت واحد متـ . منوی کامل
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی مخصوص کودکان که شامل غذاهای ساده و مغذی است و مقدار آن کمتر از یک واحد خوراک کامل است متـ . منوی کودکان
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذای ویژه‌ای شامل غذاهای سبک برای پذیرایی سریع از مشتریانی که بعد از شام به دیدن نمایش می‌روند متـ . منوی نمایش‌سرا
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
صورت‌غذایی که در آن در دوره‌ای معین اقلامی ثابت است و اقلامی، در طی چرخه‌ای منظم یا نامنظم، تغییر می‌کند متـ . منوی نیمه‌ثابت
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
facioplegia, facial paralysis
فلج اعصاب صورت
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
چهره‏ای مصنوعی که چهرۀ اصلی را می‌پوشاند و در آن سوراخ‌هایی برای چشم و دهان تعبیه شده است
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
روشی برای ارائۀ تصویری دوبعدی از داده‌های چندمتغیره که در آن شکل و اندازه و اجزای مختلف یک چهره، براساس مقدار متغیرهای متناظر، تغییر می‌کند
حوزه موضوعی: آمار‏
مکتبی در فلسفۀ ریاضی که براساس آن ریاضیات مجموعه‌ای از دستگاه‌های صوری است که گزاره‌های هریک از آنها با استفاده از نمادهای دستگاه برطبق قواعد معینی ساخته می‌شوند
حوزه موضوعی: ریاضی
تصـویربـرداری پـرتونگاشتی جسـم غاری آلت تناسلی مردان با امواج فراصوتی
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
نگاه کنید به: صورتوارۀ فلکی
حوزه موضوعی: نجوم‌
شکل بارزی در آسمان متشکل از چند ستاره که بخشی از یک یا چند صورت ‏فلکی است متـ . صورتواره
حوزه موضوعی: نجوم‌
formal
مربوط به صورت
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
monastery
1. مکانی که راهبان یا راهبگانی که سوگند تجـرد خورده‌اند در آن زندگی می‌کنند 2. مکان یا دیری که راهبان یا راهبگان فرقۀ مذهبی خاصی در آن زندگی می‌کنند
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
امکان حفاظت از یک نوآوری در برابر سودجویی
حوزه موضوعی: مدیریت فنّاوری
نگاه کنید به: شکار
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
آبزیانی که به‌طور اتفاقی در هنگام صید گونه‌های تجاری به دام می‌افتند
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
مجموعۀ صورت‌های تصریفی یک واحد زبانی اعم از اسم و فعل و صفت و مانند آن
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
ایجاد سطحی صاف و صیقلی بر روی فلز با غلتاندن فلز در استوانه‏ای پر از گلولۀ فولادی و اِعمال فشار بر آن
حوزه موضوعی: خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی