واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2663
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: نشانک اشغال
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: نشانک انسداد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: پوشانه 3
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
نگاه کنید به: نشانک تصرف
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نشانک تک‌قطبیِ بابرگشت‌به‌صفر
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نشانک تک‌قطبیِ بی‌برگشت‌به‌صفر
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: نشانک قطع
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: نشانک نشان‌فرست
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نگاه کنید به: نشانک همگاهی
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
نگاه کنید به: نشانک‏دهی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: نشانک‌دهی دسترسی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: نشانک‏دهی کاربربه‏کاربر
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
storm water, storm water run-off
آب سطحی که در نتیجۀ بارندگی شدید به مجاری آب وارد می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
flood plain/ floodplain/ flood-plain, floodland
خشکی همواری در کنار رود که در هنگام طغیان از آب پوشیده می‏شود متـ . دشت سیلابی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
سیلاب‏دشتی که درنتیجۀ فرسایش جانبی و فرسایش تدریجی دیواره‏های درّه تشکیل می‌شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
مجرای ویژۀ جمع‌آوری رواناب شامل آب‌های سطحی و سیلاب
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
رسوبی غیریکنواخت که براثر شست‌وشوی مواد خردشده با سیلاب، در پای دامنه‏ها انباشته می‏شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
وابسته یا مربوط به سیلرُفت
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
cylinder 3, cylinder bore 1
محفظه‌ای استوانه‌ای در درون موتور که پیستون در داخل آن، براثر احتراق مخلوط سوخت و هوا، حرکت رفت‌وبرگشت دارد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو، مهندسی بسپار- تایر
load brake cylinder
سیلندر ترمز واگن‌های باری که، بسته به خالی یا پر بودن واگن، نیروی ترمز را تنظیم می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
فرایند نگهداری و ذخیره‌سازی علوفه در حجم انبوه در سیلو
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
سیلیسیم‌دی‌اکسید طبیعی که به‌صورت متبلور و در شکل‌های گوناگون در طبیعت یافت می‌شود
حوزه موضوعی: شیمی
مجموعه‌ای از واکنش‌های گداخت هسته‌ای که در هستۀ ستاره‌های پُرجِرم رخ می‌دهد و در آن سیلیسیم به آهن و نیکل تبدیل می‌شود
حوزه موضوعی: نجوم‌
chanterelle (fr.), cantino (it.), melody string
زیرترین زه در ساز زهی
حوزه موضوعی: موسیقی
dropper wire
سیم فولادی زنگ‌نزنی که برای جلوگیری از اتصال مستقیم سیم تماس و سیم بالاسری، آنها را ازطریق گیره به هم وصل می‌کند و بین آنها تبادل انرژی برقرار می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
بافه‌ای که ریل‌ها را برای برقراری اتصال الکتریکی به هم پیوند می‌دهد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
بافه/ کابل یا شاخه‏ای در بالای وسیلۀ نقلیۀ ریلی برای تأمین نیروی برق آن
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
contact wire
سیمی از سامانۀ انتقال انرژی بالاسری که نیروی برق قطار را ازطریق اتصال شاخک برق‌رسان به آن تأمین می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
welding rod
مادۀ پرکننده به شکل سیم یا مفتول و عموماً بدون روکش
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، مهندسی مواد و متالورژی
سیم رسانای روپوش‌داری که برای جلوگیری از تابش با حفاظ فلزی حفاظ‌گذاری شده است
حوزه موضوعی: فیزیک‏