واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2663
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
سامانه‌ای دارای اطلاعات مکانی و نقشه‌سازی در سطح محلی برای تولید دانش توسط گروه‌های محلی و غیردولتی متـ . سام همگانی PPGIS
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
drive 3
علت درونی انگیزش فرد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
primary drive
سائق مختص گونه‏ها که غیراکتسابی و جهانی و دارای منشأ جسمی است، مانند لانه‏سازی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
secondary drive
انگیزه یا ویر آموخته‏شده، نظیر تمایل به نوعی خاص از خوراکی و نوشیدنی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
sexual drive
سائقی برای ارضای جنسی و درنهایت تولیدمثل جنسی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
elimination drive
اصرار و میل شدید به دفع ادرار و مدفوع که عوامل روان‌شناختی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در آن دارد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
انگیزه‌ای که موجود زنده را به بررسی محیط خود وامی‌دارد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
نگاه کنید به: سبک‌سازبَر
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نگاه کنید به: سامانۀ باز
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: سرعت امن برخاست
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
1. برداشتن باقی‌ماندۀ رویۀ لاستیکی تایر تاحدی‌که به مَنجید برسد و بتوان تایر را روکش‌کاری کرد 2. تسطیح یا پرداخت یا برداشت لایه‌هایی از سطح که معمولاً با چرخ ساب‌زنی انجام می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
فرایند پرداخت رویۀ چرخ فولادی با سنگ‌زنی
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
نگاه کنید به: سامانۀ برخوردگریز
حوزه موضوعی: علوم نظامی
ground coffee, grounds, coffee grounds
مجموع ذرات ریزی که از آسیا شدن دانه‌های قهوه به دست می‌آید متـ . قهوۀ آسیاشده
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی
نگاه کنید به: سبک‌سازبَر واسطه
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
flatting down, rubbing down
کشیدن کاغذ سنبادۀ نرم خشک یا تر بر سطح مادۀ پوششی خشک برای نرم و صاف کردن سطح
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
نگاه کنید به: سامانۀ پرداخت الکترونیکی
حوزه موضوعی: اقتصاد
نگاه کنید به: سامانۀ پیچیدۀ سازگار
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
سامانۀ پدافند هوایی همراه
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: سامانۀ اطلاع‌رسانی تردد شناورها
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نگاه کنید به: سامانۀ تردد شناورها
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نگاه کنید به: سامانۀ جهانی ارتباطات سیار
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
ذرات کروی کوچکی از فلزات که ازطریق فنّاوری یا به‌صورت ناخواسته تولید شود
حوزه موضوعی: خوردگی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ، مهندسی مواد و متالورژی
شلیک ساچمه‌های فلزی به سطح فلزات آلیاژی برای کاهش تنش‌های باقی‌مانده در آنها که باعث بهبود خستگی و به حداقل رسیدن خوردگی مرزدانه‌ای و ترکخوردگی خـوردگی ـ تنشی میشود
حوزه موضوعی: خوردگی
نگاه کنید به: ساچمه‏زنی
حوزه موضوعی: خوردگی، جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، مهندسی مواد و متالورژی
دستگاهی برای تمیز کردن سطح چرخ به روش ساچمه‌زنی
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
shot blasting
پاشیدن ذرات ساچمۀ ریز تحت فشار هوا با افشانه بر روی فلز، برای تمیز کردن و زدودن پوسته و زنگ متـ . ساچمه‌پاشی
حوزه موضوعی: خوردگی، جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، مهندسی مواد و متالورژی
منطقه‌ای بین ناحیۀ شکست موج و ناحیه‌ای که رسوبات سست ساحلی وجود دارد
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
shore 1
فصل مشترک آب و خشکی متـ . کرانه
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نگاه کنید به: دریالبه
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی