واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2903
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
محل اقامت رئیس هیئت نمایندگی در دولت پذیرنده هنگامی که بیرون از محوطة سفارت باشد
سامانه‌ای دارای اطلاعات مکانی و نقشه‌سازی در سطح محلی برای تولید دانش توسط گروه‌های محلی و غیردولتی متـ . سام همگانی PPGIS
← سامانة پیشگیری از برخورد
← سامانة پدال‌ترمز هوشمند
← سامانة تشخیص عابر
← سامانة حرکت بین خطوط
← سامانة مهار پس‌روی
← سامانة مهار سرعت در سراشیبی
← سامانة هشدار نقطة کور
← سامانة هشدار خروج از خط
← سامانة هشدار دنده‌عقب
drive 3
علت درونی انگیزش فرد
primary drive
سائق مختص گونه‏ها که غیراکتسابی و جهانی و دارای منشأ جسمی است، مانند لانه‏سازی
secondary drive
انگیزه یا ویر آموخته‏شده، نظیر تمایل به نوعی خاص از خوراکی و نوشیدنی
sexual drive
سائقی برای ارضای جنسی و درنهایت تولیدمثل جنسی
elimination drive
اصرار و میل شدید به دفع ادرار و مدفوع که عوامل روان‌شناختی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در آن دارد
انگیزه‌ای که موجود زنده را به بررسی محیط خود وامی‌دارد
← سبک‌سازبَر
← سامانۀ باز
← سرعت امن برخاست
1. برداشتن باقی‌ماندۀ رویۀ لاستیکی تایر تاحدی‌که به مَنجید برسد و بتوان تایر را روکش‌کاری کرد 2. تسطیح یا پرداخت یا برداشت لایه‌هایی از سطح که معمولاً با چرخ ساب‌زنی انجام می‌شود
فرایند پرداخت رویۀ چرخ فولادی با سنگ‌زنی
← سامانۀ برخوردگریز
ground coffee, grounds, coffee grounds
مجموع ذرات ریزی که از آسیا شدن دانه‌های قهوه به دست می‌آید متـ . قهوۀ آسیاشده
← سبک‌سازبَر واسطه
flatting down, rubbing down
کشیدن کاغذ سنبادۀ نرم خشک یا تر بر سطح مادۀ پوششی خشک برای نرم و صاف کردن سطح
← سامانة الکترونیکی آلات‌دقیق پرواز
← سامانۀ پرداخت الکترونیکی
← سامانۀ پیچیدۀ سازگار
← سامانۀ پدافند هوایی همراه