مرتب‌سازیتوسطِ
care of ..., c/o, aux bons soins de... (fr.)

عبارتی که در قسمت نشانی گیرنده نوشته می‏شود و نشان می‏دهد که مرسولۀ پُستی باید به شخصی تحویل شود که نامش بعد از آن کلمه در نشانی آمده است