واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Trigger level

حداقل تحریک ورودی که یک پاسخ خروجی در مبدلها تولید می‌کند.


Advance ball

گلوله کوچکی که روی سون حکاکی جلو می‌رود، کار آن یکنواخت کردن عمق شیارها در دستگاه ساخت صفحه گرام است.


Bias winding

سیم پیچی کنترل در رآکتور قابل اشباع


Filter band - elemination

شبکه‌ای که جهت عبور آزادانه سیگنالها در تمام باندهای فرکانسی در نظر گرفته شده به استثنای آن دسته از فرکانسهایی که در حد یک باند مشخصی هستند.


Pad

مبدل فرکانس صوتی برای کاهش دامنه (مترادف کلمه attenuator  در انگلیسی).


Regenerative feed back

برگرداندن قسمتی از انرژی خروجی به مدار ورودی برای تضعیف توان سیگنال اصلی.


Trigger pulse

موج ضربه‌ای که موجب شروع یک سلسله وقایع می‌شود.


Advance wire

آلیاژی از مس و نیکل جهت ساختن سیمهای مقاومت.


Bidirectional currernt

جریان دو جهتی که دارای نیمه مثبت و نیمه منفی است.


Filter band - Pass

فیلتری که عبور دهنده فرکانسهایی است که در یک باند مشخص قرار گرفته‌اند بدون آنکه در فرکانس تضعیف و یا تغییر شکلی بوجود آید، در حالی که فرکانسهایی را که خارج از آن باند مشخص هستند تضعیف می‌کند.


Manual input unit

دستگاهی که به کمک آن اطلاعات ورودی به صورت دستی وارد حافظه می‌شود.


Regenerative receiver

گیرنده‌ای که در آن برای افزای حساسیت از فیدبک استفاده شده است مانند گیرنده سوپر هترودین.


Spectrum analyzer

دستگاه تجزیه نور یا یک سیگنال مرکب به امواج ساده‌تر به منظور نمایش چگونگی توزیع انرژی بر حسب فرکانس این امواج.


Aeronautical earth station

ایستگاه زمینی ماهواره‌ای مربوط به هوانوردی


Bifilar transformer

ترانسفورماتوری که سیم پیچی اولیه و ثانویه آن به منظور تأمین ارتباط مغناطیسی بیشتر، با هم و در یک جهت پیچیده شده است.


Filter band stop

فیلتری که تضعیف کننده فرکانسهایی است که در یک باند مشخص قرار گرفته‌اند.


PAL (phase alternation line)

سیستم تلویزیون رنگی برای تصحیح فاز موج حامل "مدوله".


Regenerative repeater

دستگاه رله‌ای که سیگنالها را تقویت می‌کند.


Speed of light

سرعت سیر نور که در خلاء برابر 299776 کیلومتر در ثانیه است.


Trip action

وضع ناپایداری که بعلت نادرست بودن (فیدبک ) در کار تقویت کننده‌ةا بوجود می‌آید.


Aeronautical fixed service

سرویس ثابت مربوط به هوانوردی


Armature tester

دستگاهی برای تعیین عیب و آزمایش سیم‌پیچی آرمیچر.


Detector , crystal

یک دیود ژرمانیوم یا یکسو کننده مشابه‌ای است که می‌تواند برای آشکار سازی مدوله یا دمدوله کردن سیگنالهای فرکانس رادیوئی استفاده شود.


Filter chocke

سیم پیچی است که در صافی ها برای کاهش ضربان جریانهای یکسو شده بکار می‌رود.


Many-one function switch

نوعی کلید در کامپیوتر که براثر چند فرمان ورودی همزمان بکار می‌افتد و فقط یک فرمان خروجی دارد.


pan

تعقیب شیئی متحرک بوسیله دوربین تلویزیون، گردش دوربین حول محورش برای نمایش یک منظره وسیع (برعکس Zoom).


Spherical wave

موجی که سطح خارجی آن به شکل سطح یک کره مجوف است.


Aeronautical fixed station

مرکز مخابرات هواپیمایی


Bin

نوار حافظه مغناطیسی


Cell

واحد ذخیره اطلاعات باینری در دستگاه کامپیوتر