واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Masking

تغییر حد قابلیت شنیدن یک صوت براثر اختلاط با صدای دیگر که مممولاً بر حسب db بیان می شود.


Parallel feeder

سیم یا کابل کمکی که با کابل اصلی موازی است.


Remote control

بکار انداختن کلیدها و تجهیزات و ماشین‌های الکتریکی از راه دور بوسیله امواج الکترومغناطیس.


Tuned-radio frequency (TRF)

مداری که برای عبور فرکانسهای رادیوئی معینی تنظیم شده است.


Air craft

صنعت هواپیماسازی . وسیله هوایی (حمل و نقل)


Binaural broadcast

فرستنده رادیوئی دوکانالی برای پخش دو دسته امواج در آن واحد.


Change over

برگردان، وسیله‌ای ست در سیستم کراس بار که عددهای فرد یا زوج را انتخاب می‌کند.


Flip - flop

وسیله یا مداری که دارای دو وضع پایدار و دو ترمینال ورودی است. با تأثیر هر سیگنال بر یکی از ترمینالها دستگاه در یکی از وضعیت‌های تعادل خود قرار می گیرد. چنین وسیله‌ای با داشتن یک ترمینال ورودی به صورت یک دستگاه شمارشی بر مبنای دو در می‌آید.


Parallel memory

حافظه‌ای که زمان دسترسی به تمام عناصر آن یکسان است.


Standing wave

موجی که نسبت دامنه آن در دو نقطه، همواره مقدار ثابتی باشد.


Tuned relay

رله‌ای که فقط با فرکانس معینی به کار می‌افتد.


Air craft bonding

اتصال بدن یا کلیه قطعات فلزی هواپیما به یکدیگر برای جلوگیری از تداخل امواج رادیویی و تخلیه الکتریسته ساکن بین دو فلز


Binaural disk

صفحه گرام که دارای دو دسته شیار برای ضبط دو دسته ارتعاشهای صوتی است.


Diagram block

نمودار مدار ساده‌ای است که تمام واحدهای آن بصورت شماتیک و با مشخصات ساده‌ای نشان داده می‌شود.


Repeating coil

ترانسفورماتور رابط در سیستم تلفنی.


Tuning

تنظیم یا تطبیق یک مدار یا سیستم برای عبور فرکانسهای معین . تولید حالت روزنانس .


Air craft station

مرکز مخابراتی هوایی


Binaural intensity effect

خاصیت شنوائی که دو صدای هم فرکانس و هم فاز را که دارای دو شدت مختلف هستند از یکدیگر تشخیص می‌دهد.


Tuning fork

تیغه فنری که با نوسانهای مکانیکی معینی به حالت رزونانس در می‌آید و در اسبابهای اندازه‌گیری فرکانس به کار می‌رود.


Air gap

فاصله هوایی بین دو قطب مغناطیسی یا قسمت ثابت و گردنده ماشین‌های الکتریکی یا دو کنتاکت رله ها و کنتاکتورها


Binaural receiver

گیرنده رادیوئی که دو دسته موج را در آن واحد، دریافت و تقویت کرده و دو دسته امواج صوتی را در دو بلندگوی جداگانه بگوش می‌رساند.


Floorescence

انتشار امواج الکترومغناطیسی با استفاده از انرژی که از یک منبع دیگر دریافت می‌شود، مثلاً انتشار نور مرئی براثر تابش اشعه نامرئی.


Master switch

کلیدی که کارسایر کلیدها را کنترل می‌کند.


Parallel Transmission

انتشار یک پیام در یک زمان ورودی چند خط انتقال.


Static memory

حافظه‌ای که اطلاعات در آن ذخیره و ضبط شده است.


Tuning indicator (magiceye)

چشم الکترونی، لامپهای الکترونی که در حالت رزونانس یک مدار را نشان می‌دهد.


Air glow

روشنائی که گاه گاه براثر یک پدیده فیزیکی، شیمیایی یا الکتریکی در هوای جو مشاهده می‌شود.


Binaural tape

نوار ضبط صوت که دو دسته موج صوتی را بطور جداگانه ضبط می‌کند.


Character printer

دستگاه چاپی که کاراکترها را از چپ به راست، یکی بعد از دیگری چاپ می‌کند، برخلاف دستگاه چاپ که اطلاعات را سطر به سطر چاپ می‌کند.


Fluorescent

جسمی که تشعشع دریافتی را به صورت امواج نورمرئی تبدیل و منتشر می‌کند. (فلورسنت).