مرتب‌سازی1-پالمیتول-2-اولئیل فسفاتیدیل‌کولین
1-Palmitoyl-2-Oleoyl Phosphatidylcholine