مرتب‌سازیبسته 1
package 1

مجموعه‏ای از برنامه‏های معین برای دستیابی به هدف ویژه