مرتب‌سازیدرجۀ عادی
economy class, tourist class

نوعی درجه در مسافرت‌های هوایی که نرخ آن از سایر درجات ارزان‌تر است و در آن خدمات کمتری به مسافر ارائه می‏شود؛ پایین‏ترین سطح خدمات مسافرتی متـ . عادی 2، درجۀ گردشگری