مرتب‌سازیصدابردار استودیوی فیلم
floor mixer

در سینما، مسئول ضبط صداهای فیلم، در هنگام فیلم‌برداری در استودیو متـ . صدابردار استودیو