مرتب‌سازیمحدودة کاهش آلودگی هوای شهر
low emission zone

محدوده‌ای که خودروهای آلاینده حق ورود به آن را ندارند اختـ . محدودة کاهش، کاهش* LEZ * «کاهش» سرواژه‌ای است در برابر LEZ که از حروف اول عبارت «کاهش آلودگی هوای شهر» اخذ شده ‌است