مرتب‌سازیبافۀ فرمان
control cable

بافه/ کابلی فولادی که فرمان‌های داخل اتاقک هواگَرد اعم از اهرم فرمان و دسته‌فرمان و چرخ‌ فرمان را به سطوح فرمان متصل می‌کند متـ . کابل فرمان