مرتب‌سازیسامانۀ اطلاع‌رسانی تردد شناورها
vessel traffic information system

سامانه‌ای که علاوه بر واپایی تردد شناورها، اطلاعات دیگری مانند وضعیت جوّی و عبورومرور کشتی‌های آبخوربالا و با کالای خطرناک را به اطلاع شناورها می‌رساند اختـ . ساتر VTIS