مرتب‌سازیزمان همدوسی
coherence time, boiling time

میانگین مدت لازم برای آنکه فاز نسبی دو موج یا فاز تک‌موج به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای تغییر کند متـ . تأخیر زمانی گرین‌وود Greenwood time delay