مرتب‌سازیفیلم تجربی
experimental film

فیلمی ذهنیت‌گرا که معمولاً از هنجارهای سینمای رایج و تجاری پیروی نمی‌کند و با استفاده از فنون و فنّاوری‌های جدید در پی گسترش زبان و قواعد بیانی سینماست متـ . سینمای تجربی experimental cinema