مرتب‌سازیروزۀ آبمیوه
juice fast

رژیم غذایی بسیار کوتاه‌مدت و عموماً یک تا سه‌روزه‌ای که در طول آن فرد با هدف حذف فلزات سنگین یا دیگر مواد سمی از بدن، فقط آبمیوه و آب سبزی می‌نوشد متـ . آبمیوه‌درمانی juice therapy