مرتب‌سازیفرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه و اطلاعات
command, control, communications, computer, and intelligence

کلیۀ تأسیسات و تجهیزات رایانه‌ای و ارتباطی و نشان‌دهنده‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی که برای پشتیبانی از عملیات نظامی ضروری‌اند اختـ . فونارا C4I