مرتب‌سازیبسته‌بندی کودک‌پاس
child-resistant packaging, CRP 1, C-R packaging, poison-prevention packaging, PPP, special packaging, SP 1

بسته‌ای با طراحی و ساخت ویژه که کودک کمتر از پنج سال به‌سختی بتواند آن را باز کند، ولی برای بزرگسالان راحت باشد