واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 53
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
oral report, viva voce report
ordinary, ordinary passport
outbreak, outburst
overcharging, overpricing
overtrun, capsize, rollover
ownership document, title deed
ownership, proprietorship