واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 115
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
magistrate' s court, magistracy
malefactor, felon, gangster
malicious damage, willful misconduct
malingering, simulation